Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Vyhledávání

Vyhledávat v akcích

Vyhledávat v cílech

Název
Okres
Typ
 

Výsledky vyhledávání :: Cíle

 • Brdy

  Brdy

  Území přírodního parku leží v jižní části Brd a je budováno převážně algonkickými břidlicemi a drobami s roztroušenými vložkami buližníků. Buližníky vytvářejí charakteristické skalní útvary s balvanitými sutěmi, např. ...

 • Buděticko

  Buděticko

  Území parku zahrnuje dvě geomorfologicky odlišná území. Menší jihovýchodní část zasahuje do tzv. Pošumavského krasu, pro severní a severozápadní část jsou charakteristické ruly a křemenné diority. Z podloží zde izolovaně vystu...

 • Buková Hora - Chýlava

  Buková Hora - Chýlava

  Jádro přírodního parku tvoří rozsáhlý lesní komplex Chýlava na levém břehu Úslavy s nejvyšším vrcholem Bukové hory (651 m n. m.). V severní části území převažují algonkické břidlice s vložkami buližníků (např. geomorfolog...

 • Český les

  Český les

  Český les patřil do r. 2005 k nejrozsáhlejším přírodním parkům Plzeňského kraje. Zřízením chráněné krajinné oblasti (CHKO) na nejcennějším území Českého lesa došlo k výrazné redukci rozlohy přírodního parku, který v s...

 • Hadovka

  Hadovka

  Jedná se o hluboce zaříznuté údolí potoka Hadovky a jeho největšího přítoku Podhájského potoka v Krasíkovské vrchovině, s výraznými vrchy Milkovským čihadlem (675 m n. m.), Ovčím vrchem (697 m n. m.) a Krasíkovem (632 m n. m.). G...

 • Horní Berounka

  Horní Berounka

  Osu parku tvoří zachovalý říční fenomén Berounky v hluboce zaříznutém a místy až kaňonovitém údolí. Svahy na pravém břehu řeky jsou strmější, skalnatější a převážně porostlé lesem, zatímco krajina levého břehu je otev...

 • Horní Střela

  Horní Střela

  Park leží v geomorfologicky členitém, převážně lesnatém, terénu Rabštejnské pahorkatiny a Žihelské brázdy. Zahrnuje hluboké údolí říčky Střely, jejích přítoků a rozsáhlý lesní komplex mezi Žihelským lesem a Kanešovým ko...

 • Hřešihlavská

  Hřešihlavská

  Ve vazbě na partii středního toku Berounky (část přírodního parku Horní Berounka) tvoří tento park meandrující úsek řeky se strmými zalesněnými svahy, kaňon Všehrdského potoka a okolní lesní a zemědělská krajina. Území par...

 • Kakov- Plánický hřeben

  Kakov- Plánický hřeben

  Přírodní parky Kakov – Plánický hřeben tvoří vrcholová část Plánické vrchoviny, která tvoří mezi Šumavou, Brdy a Blatenským pohořím jakousi migrační křižovatku. Území dominují vrchy Rovná (728 m n. m.), Barák (706 m n. m....

 • Kamínky

  Kamínky

  Park je tvořen úzkým pásem lesního komplexu mezi obcemi Veselou a Mirošovem na severu a Kornaticemi a Mešnem na jihu, s nejvyššími body Mydlnou (483 m n. m.) a kótou 539 m n. m. u tvrziště Kamýk. Horninovým podkladem území jsou břidli...

 
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>
 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ