Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

VÝLETŮ RÁJ - Turistický vyhledávač Výletů ráj

VÝLETŮ RÁJ - Turistický vyhledávač Výletů ráj

Pokud jste někdy plánovali výlet na kole, delší pěší túru, či rodinný nedělní výlet autem, víte sami, že to nemusí být vždy jednoduchá záležitost. Abyste si vše správně užili, je třeba zjistit, kudy vlastně jet.


Opatřit si mapu, doufat, že na trase nejsou žádná nebezpečná místa (třeba úzká stezka nad srázem), kde přijdete o polovinu dětí, nebo že vyjedete (či vyjdete) všechny kopce, a to bez větších následků na zdraví. Často chcete kromě přírody a krajiny vidět i něco zajímavého, nějakou pamětihodnost, technickou památku, nebo přímo navštívit muzeum, zámek, hrad... Výletníky zajímá i to, jaká akce se po trase jejich výletu koná a jestli se po cestě zastaví na pouti nebo raději dají přednost vystoupení historických šermířů. A samozřejmě je dobré vždycky vědět, kde je jaká restaurace, benzínová pumpa, koupaliště, lékárna, knihovna s internetem atd. Když to všechno chcete předem zjistit, musíte si sednout k internetu a hledat, procházet různé stránky a všemožně se pídit po informacích. Pokud budete mít štěstí, něco skutečně najdete, ale ztratí se tím čas, který by šlo určitě strávit příjemněji. Možná si potom řeknete, proč nejde najít všechny potřebné informace jednoduše na jednom místě.

Zkuste náš Turistický vyhledávač Výletů ráj ZDE.

Popis aplikace
Aplikace Turistický vyhledávač VÝLETŮ RÁJ poskytuje služby zájemcům o turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování v Plzeňském kraji. Aplikace umožňuje plánování trasy s využitím silniční sítě, cyklotras, sítě turistických a běžeckých tras. Součástí vyhledání trasy je možnost zadání dalších parametrů trasy – typ povrchu, vyhledání turistických a přírodních atraktivit, např. památných stromů, rozhleden, informačních tabulí, kempů, koupališť a dalších.

Aplikace je optimalizovaná pro prohlížeč MS Internet Explorer v.6 a vyšší. Při použití v jiných prohlížečích může hlásit chyby, ale většina funkčnosti je zachována.

Uživatel může vybírat z databáze existujících výletů, nebo si sám zadávat trasu. Po vybrání výletu se automaticky přenesou parametry výletu do nastavení sítě, zastávek na trase a do parametrů trasy a rozšiřujících parametrů trasy.

Vyhledávač umožňuje nastavení sítě pro různé typy uživatelů - cyklisty, pěší turisty, běžkaře a automobilisty, přičemž jsou umožněny i kombinace sítí. Pomocí vah na jednotlivých úsecích sítě jsou nastaveny priority při vyhledávání trasy.

Cyklista – prioritně vyhledává trasu po značených cyklotrasách s možností využít silniční síť
Pěší – prioritně vyhledává trasu po značených turistických trasách s možností využít cyklotrasy nebo silniční síť
Běžkař – vyhledává trasu pouze po běžeckých trasách
Automobilista – vyhledává trasu pouze po silniční síti.

Zadat zastávky na trase je možné vyhledáním ze seznamu (číselníku) nebo výběrem bodů v mapě.

Uživatel může nadefinovat libovolné množství bodů a použít kombinaci obou způsobů zadávání (z mapy, z číselníku).

Parametry trasy upřesňují požadavky na vyhledání trasy. Pokud je zadaná maximální délka trasy, v itineráři trasy po vyhledání je doplněn rozdíl skutečné délky a maximální délky. Podle data cesty jsou vybírány akce na trase.

Zachovat pořadí zastávek znamená, že vyhledaná trasa musí projít zastávkami v zadaném pořadí zastávek. Trasa s návratem znamená, že výchozí zastávka je zároveň koncovou zastávkou. Rozšiřující parametry trasy závisí na typu uživatele resp. na vybrané síti.

Cyklista má na výběr:

Typ komunikace (cyklotrasy, cyklostezky a silnice mimo 1. třídu; cyklotrasy, cyklostezky)
Typ kola (horské, trekingové, silniční)
Obtížnost (vysoká, střední, nízká)
Dále může cyklista zvolit, zda chce vynechat nebezpečné úseky.

Pěší má na výběr:

Typ komunikace (bez 1. třídy silnic, bez silnic)
Vyhledávání i v cyklotrasách (bez 1. třídy silnic)

Běžkař nemá na výběr z rozšiřujících parametrů trasy.

Automobilista, pokud chce vyhledat trasu s parametry, je odkázán do aplikace pro vyhledávání silniční trasy.

Stiskem příslušného tlačítka je provedeno vyhledání trasy. Nejprve je zobrazen itinerář, poté je vyhledaná trasa zvýrazněna v mapě. Doba vyhledání trasy závisí na počtu zastávek a na vzdálenosti zastávek (tzn. je delší, když je více zastávek a velká vzdálenost mezi zastávkami). V itineráři je zaznamenán každý úsek, na kterém dochází ke změně směru jízdy o více než 90%, nebo se mění číslo komunikace. Úseky, kde nedochází ke změně směru jízdu jsou sloučeny.

V okolí vyhledané trasy lze vyhledávat turistické i přírodní zajímavosti, kulturní akce a další. Uživatel si může zvolit, v jaké vzdálenosti od trasy bude objekty vyhledávat. Výsledkem hledání je seznam nalezených míst, které je možné zobrazit v mapě či pomocí tlačítka „+“ přidat mezi zastávky na trase.

Vyhledanou trasu je možné exportovat do GPX (jsou exportovány uzly a linie trasy). Export je proveden do nového okna. Uživatel sám rozhodne o místě uložení a o názvu souboru s GPX.

 
Pokud se Vám po kliknutí na "Turistický vyhledávač Výletů ráj ZDE" neotevřel formulář vyhledávače Výletů ráj, ale pouze okno s Turistickou interaktivní mapou, zkontrolujte si, zda máte vypnuté blokování automaticky otvíraných oken.

Turistický vyhledávač Výletů ráj je možné spustit také kliknutím na ikonu s textem "najít trasu" v pravém horním rohu Turistické interaktivní mapy.

Naposledy upravil: Beránek Filip (10.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ