Region Pilsen - Touristisches Paradies (Region Pilsen Tourismus-Portal) 
FrühlingSommerHerbstWinter

Infocentrum a muzeum řemeslné výroby Nezdice na Šumavě

Image not available

Obecně prospěšné společnosti Hostinný dům se ve spolupráci s bavorskou obcí Wiesenfelden, a za finančního přispění Evropské unie, podařilo vybudovat Muzeum řemeslné výroby a Informační centrum, jehož provoz bude zajišťovat obec Nezdice na Šumavě. Slavnostní otevření proběhlo v neděli 16. června.
V muzeu jsou k vidění pekařské nástroje a vybavení, nástroje k opracování dřeva- ruční tesařské náčiní, sekery, poříz (jednoduchý dvouruční nůž k ručnímu zpracování dřeva), nebozez (dvouruční pravotočivý vrták do dřeva), dláta a mnoho dalších. Jedna část je v muzeu věnována i světnici a jejímu vybavení- vč. starého kuchyňského náčiní.
Informační centrum bude otevřeno od 18. června do 1. září kromě pondělí každý den od 9.00 – 17.00 hod. Zakoupit zde můžete brožurku vydanou k 600. výročí 1. písemné zmínky o Nezdicích, překrásně natočené video o Nezdicích a přilehlých osadách Ostružnu a Pohorsku, k dispozici jsou i informační letáčky či brožury o Nezdicích i dalších obcích v okolí, které tvoří svazek obcí Pošumaví, případně zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko. Zeptat se můžete na autobusové spojení, zajímavá místa v okolí či se drobně osvěžit.
Budovu s muzeem a infocentrem najdete ve středu obce v kopci nad zatáčkou nad obecním úřadem.


 

Angeben Zwecke:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPilsen-NordPilsen-SüdPilsen-Stadt

Name 

Bezirk 

Typ