Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

REKONSTRUKCE

Vážení návštěvníci, portál www,turisturaj.cz je v současné době v rekonstrukci, omlouváme se za neaktuální informace. V průběhu června bude spuštěna nová verze.

Tradice a zvyky

Tradice a zvyky

Plzeňský kraj je regionem, jehož obyvatelé si udržují pevnou vazbu k tradicím a zvykům svých předků. Oblastí na tradice a zvyky nejvýraznější je Chodsko. Ve středověku tvořilo rozsáhlé území, rozkládající se v pásmu od Domažlic přes Bor a Tachov po Planou. Jeho centrem jsou Domažlice. Tradice se zde dodržují dodnes a z generace na generaci se předávají dále. Temperamentní obyvatelé si rádi oblékají chodské kroje, mluví zpěvným dialektem a zpívají chodské písničky. Pokud Chodsko navštívíte, upoutá Vás především chodská keramika, architektura venkovských stavení i tradiční lidová gastronomie. Za podívanou stojí jedny z nejstarších národopisných slavností v Čechách - Chodské slavnosti, (www.chodskeslavnosti.cz), které se konají každoročně v srpnu (1. víkend po 10.8.). Město Domažlice ožije nejen tradičním folklorem, ale i tanečními a hudebními skupinami z ostatních částí republiky i zahraničí. Zpestřením je staročeský jarmark v centru města s prodejem tradičních výrobků a s ukázkami středověkých řemesel. Zde můžete nasát vůni právě upečených koláčů, ochutnat čerstvá trdla a lokše, vidět kout kováře či řezbáře dlabat misky, zkusit své umění na hrnčířském kruhu.

K vyhledávaným akcím patří i další folklorní festivaly – Mezinárodní folklorní festival v Plzni konající se v červnu, Národopisná slavnost na Výhledech v červenci, přehlídka dechových hudeb v Klatovech v březnu nebo Mezinárodní folklorní festival Klatovy v červenci.

Pro Plzeňský kraj je také významná 600 let stará tradice sklářství, které se rozvíjelo na území Šumavy, Brd a Českého lesa. První písemné zmínky pocházejí z poloviny 14. století, kdy na Šumavu přišli skláři z Bavorska, kde se živé sklářství dochovalo dodnes. Počet skláren se v 16. a na začátku 17. století znásobil a před třicetiletou válkou jich jen na Šumavě bylo 25. Třicetiletá válka však sklářství potlačila. Po válce došlo opět k rozmachu, díky příchodu nových sklářských rodů v 18. století. Pozoruhodností byla výroba tabulového skla, v níž Abelové na Železnorudsku vynikali. 

Ve druhé polovině 18. století došlo k postupnému útlumu sklářství. Obě světové války a následné znárodnění skláren po komunistickém puči v r. 1948 tuto tradici na dlouhá desetiletí zpřetrhaly. Do dnešních dnů se dochovala pouze brusírna v Anníně. V současnosti sklářská tradice opět ožívá a navazují na ni nové firmy. Pokud máte zájem dovědět se o krásách šumavského skla více, navštivte stálou expozici Muzea Šumavy v Železné Rudě nebo Kašperských Horách.

 

Naposledy upravil: Beránek Filip (24.08.2010)

 

 • Poznej Chodsko zblízka

  Poznej Chodsko zblízka

  Zvýšit zájem turistů o jedinečnou oblast Chodska má za cíl zajímavá akce - workshop pod názvem „Poznej Chodsko zblízka“, kterou připravil Plzeňský kraj pro širokou veřejnost na sobotu 17.listopadu od 10.00 – 17.00 hodin v Muzeu Chodska v Domažlicích

 • Chodsko proslavil chodský koláč

  Chodsko proslavil chodský koláč

  Každý kraj se vyznačuje nějakou zvláštností v kuchyni. K Chodsku neodmyslitelně patří chodský koláč. Pekl se vždy o posvíceních a poutích. Koláč, který se peče v této oblasti, hned tak někde neochutnáte.

 • Tradiční řemesla

  Tradiční řemesla

  Plzeňský kraj je regionem, jehož obyvatelé si udržují pevnou vazbu k tradicím a zvykům svých předků.

 • Muzeum techniky a řemesel Koloveč

  Muzeum techniky a řemesel Koloveč

  Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 900 m2 a více než 6000 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku.

 • Zajímavosti, trhy, tradiční řemesla

  Zajímavosti, trhy, tradiční řemesla

  Už jen pan Brand ze Skašova udržuje rodinnou tradici skašovských soustružených hraček (panenky, husaři, koně, vozíky), které byly na přelomu 19. a 20. stol. vyváženy i do Ameriky a vyráběly se téměř v každé rodině ve Skašově a okolí.

 • Masopusty, Velikonoce, Máje

  Masopusty, Velikonoce, Máje

  Dnes postupně opět ožívají bývalé tradiční pouti a další výroční obyčeje. Některé se změnou politické orientace a novým osídlením části kraje téměř zanikly.

 • Chodsko

  Chodsko

  Chodsko je nesmírně svérázné, přitažlivé, jedinečné a spontánní. Je poslední národopisnou oblastí Čech, kde jsou dosud živé lidové obyčeje, nářečí i lidový oděv.

 • Pouťě, Posvícení, Vánoce

  Pouťě, Posvícení, Vánoce

  Poutě jsou dosud slaveny zpravidla v den svátku světců, jimž jsou zasvěceny farní kostely. Církevní poutní tradice se udržují jen na poutních místech a v některých obcích a městech, např. procesí s obrazem Panny Marie se koná ...

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ