De regio Pilsen – paradijs van toeristen (Toeristisch portaal van de regio Pilsen) 
LenteZomerHerfstWinter

Symbolen van de regio Pilsen

Symbolen van de regio Pilsen

Het ontwerp voor de symbolen van de regio vloeit voort uit de opdracht. Het schildveld van het wapen is een Frans model met kwarten.

A. Wapen en vlag van de regio Pilsen

Het ontwerp voor de symbolen van de regio vloeit voort uit de opdracht. Het schildveld van het wapen is een Frans model met kwarten.

1ste veld

De Tsjechische, naar rechts kijkende bekroonde leeuw in het rode veld, symbool van het Tsjechische staatsbewustzijn en de positie van de regio in Tsjechië (dus niet in Moravië of Silezië)

2de veld

De gouden, links tweebultige kameel op groene achtergrond is een afgeleide van het symbool voor Pilsen. Het gaat hier om het op-een-na-oudste deel. Het symbool bestaat sinds het jaar 1433, toen keizer Zikmund op een episode van de hussietenoorlog zinspeelde, waarin de Pilsenaars bij een aanval tegen de troepen, die de stad hadden belegerd, een kameel buitmaakten. De kameel kregen de hussieten toen van de Poolse koning als geschenk .

3develd

Gouden en zilveren balk in het groene veld

Het groene veld stelt een beboste grens voor – Šumava en Český les. Juist de grens is naast het centrum het belangrijkste “natuurlijke” symbool van de regio. De positie aan de grens met Duitsland weerspiegelt zich in de geschiedenis van de regio bijna in alle tijdperken – in de Middeleeuwen werd hier gevochten en werden de burchten gebouwd, voor het jaar 1989 was hier een luchtdichte grens die de hele regio personifieerde. Vandaag de dag is de grens – en met haar ook de hele regio – juist het tegenovergestelde: een symbolische toegangspoort tot de Europese Unie.

De twee balken symboliseren twee rivieren die het water van de regio afvoeren – de zilveren balk doet denken aan Berounka en de gouden aan Otava. Met hun stroomgebied bedekken ze de hele oppervlakte van de regio.

4de veld

De zilveren rotonde in het rode veld

Het veld wijst naar de oude rotonde van St. Petrus, het oudste bewaard gebleven gebouw in de Tsjechische Republiek. Dit godshuis was de centrale kerk van de oude stad Plzeň – het eerste bestuurscentrum in de regio. In het wapen verdedigt het veld vooral de rijke geschiedenis en zijn geestelijke traditie.

B. Het logo van de regio Pilsen

Het logo bestaat uit het opschrift Plzeňský kraj, vergezeld van 3 dynamische lijnen, waarvan vorm en kleur karakteristiek voor de regio Plzeňský kraj zijn.

  1. Integratie in de Europese Unie – de groene lijn symboliseert de brug tussen de regio Plzeňský kraj (Tsjechië) en de Europese Unie, die gekenmerkt wordt door de kleuren blauw en geel.
  2. Landschap, natuur – de groene lijn roept met zijn vorm en kleur het beboste landschap en de weiden voor de geest. De onderste blauwe lijn in de druppelvorm stelt het stromende water voor en de bovenste lijn (geel-oranje) doet door zijn kleur aan de zon denken.
  3. De dualiteit van woonplaatsen op het platteland en industrie-centra – de blauwe lijn stelt een traditioneel element voor, de gele lijn in tegenstelling daarmee een dynamisch, modern element.

Beide elementen kunnen niet bestaan zonder een wederzijdse verhouding tot de natuur. Hier wordt dat gekenmerkt door de centrale groene lijn.

  1. Dit geheel bestaat uit twee tegenpolen – de blauwe lijn (koele kleur) stelt een conservatieve benadering en traditionele waarden voor en is een tegenpool van de gele lijn (warme kleur) die een moderne benadering, energie en creativiteit voorstelt. De centrale groene lijn stelt een neutraal element voor die de beide lijnen van elkaar houdt en tegelijk aan elkaar verbindt. Waar de ene lijn verdwijnt, treedt de andere op de voorgrond. Op deze manier stellen de lijnen een samenhangend geheel voor waarvan de elementen elkaar beinvloeden.
  2. De dynamiek van de regio – het logo met zijn dynamische en tegelijk dichte vorm van lijnen demonstreert de regio Plzeňský kraj als een dynamisch en samenhangend geheel.

Het logo als geheel stelt de toegangspoort tot de regio voor.

Last changed by: Beránek Filip (30.06.2010)

 


 

Specify Destinations:

Mapa okresů

TachovDomaĹľliceKlatovyRokycanyPilsen-NorthPilsen-SouthPilsen-City

Name 

District 

Type