De regio Pilsen – paradijs van toeristen (Toeristisch portaal van de regio Pilsen) 
LenteZomerHerfstWinter

Terugblik in de geschiedenis

Terugblik in de geschiedenis

De eerste inwoners hebben ca. 6.000 jaren geleden op het grondgebied van de provincie, in de Neolithische periode, kleine gehuchten in het vruchtbare Pilsener keteldal gesticht.

Een belangrijke bevolkingsnederzetting met een hoog cultuurniveau stelt de zgn. „Milaveč-cultuur“ voor, een cultuur van mensen met grafheuvels in de vroege bronstijd. De Keltische bevolkingsnederzetting in de provincie is door één van de hoogst gelegen forten in Bohemen – Sedlo u Sušice – gedocumenteerd. De eerste vermeldingen over de Slavische bevolkingsnederzetting in de provincie zijn uit de 7e eeuw. In de vroege middeneeuwen (tot de helft van de 13e eeuw) werd in het stroomgebied van de rivier Berounka de historische regio van Pilsen, met de centrale Přemysl Fort in het Oud Pilsen (huidige Starý Plzenec), gevormd. Één van de oudste gedenkwaardigheden in Pilsen is de oorspronkelijke romaanse Kerk van de H. Joris. Tot het grondgebied van de huidige provincie behoorde ook de toenmalige provincie Prácheň in het stroomgebied van de rivier Otava in de streek van Šumava.

   Een belangrijke rol in de ontwikkeling van de provincie hebben ook gespeeld de Cisteriaanse Kloosters bij Nepomuk en in Plasy, het Benedictijner Klooster in Kladruby en het Premonstratenzer Vrouwenklooster in Chotěšov. Een uitdrukking van de economische bloei in de middeleeuw zijn de Koninklijke steden aan de handelswegen naar Beieren – Pilsen, Klatovy, Sušice, Stříbro en Domažlice. De regio is ook door de winning van metaalertsen, inclusief goud en zilver, rijk gewo rden.

    De regio Pilsen werd duidelijk door de hussietenrevolutie getroffen; hier hebben zich twee beroemde, voor de Hussieten triomfale veldslagen afgespeeld: bij Tachov in 1427 en bij Domažlice in 1431. De Hussieten hebben oorspronkelijk Pilsen, „de stad van de zon“ genoemd, als hun centrum gekozen. De katholieke krachten in de stad hebben echter de overmacht gehad en de Hussieten hebben de stad verlaten. De periode van de economische en culturele ontwikkeling in de 16e eeuw heeft zich in de verdere groei van Koninklijke en onderdanige steden gemanifesteerd. In 1599, wegens de pestepidemie in Praag en Wenen, is de Tsjechische Koning en Romeins-Duitse Keizer Rudolf II bijna één jaar in Pilsen verbleven. De trotse stad Pilsen werd in 1618 voor de eerste keer en de laatste keer door het leger van Graaf Mansfeld veroverd. Na de slag bij de Bílá hora (De Witte Berg) is in Europa de dertigjarige oorlog begonnen; de katholieke kerk ging economisch opleven. Tussen de grootste en rijkste bezitters in de regio behoren opnieuw de Kloosters in Kladruby, Plasy en Chotěšov en dit tot de opheffing daarvan tijdens de regeerperiode van Keizer Josef II. Tot de rekatholisatie is in de periode na de slag bij de Witte Berg ook sociale spanning ontstaan. In 1680 heeft dat in het noorden van de regio tot een vruchteloze opstand geleid. Nog meer bekend is het door Jan Sladký Kozina geleide oproer van Choden in 1693.

   Een radicale verandering van de regio brengt pas de tweede helft van de 19e eeuw, gekenmerkt door een industriële revolutie. In de omgeving van Pilsen werden rijke beddingen van zwarte kolen en porseleinaarde ontdekt. Er zijn de bekende Škodovy závody (Škoda Bedrijven) (1869) ontstaan en de Měšťanský pivovar (Burgerbierbrouwerij) in Pilsen (1842) produceert het wereldbekende Pilsener lagerbier “Pilsner Urquell”. Van deze tijd dateert ook het begin van de behandelingen in Konstantinovy Lázně (Kuuroord). Tussen 1861 en 1876 werd in de regio een basisspoornet gebouwd en onder Špičák werd de langste spoortunnel in Bohemen gegraven. De uitvinder František Křižík heeft in Pilsen voor de eerste maal zijn booglamp ontstoken. De hoofdcentra van het Tsjechische culturele en politieke leven in de regio zijn de steden Plzeň, Klatovy en Domažlice geworden. Één van de hoofdvertolkers van de nationale opleving Josef Dobrovský is vaak in Chudenice verbleven waar een expositie in het plaatselijke museum aan hem is opgedragen.

    Na het Verdrag van München in de herfst van 1938 is een groot deel van het regionale grondgebied een gedeelte van het Duitse Rijk geworden en Pilsen was dus een grensstad. De Duitse bezetting van de ČSR (Tsjechoslowaakse Republiek) werd in 1945 beëindigd en het grootste deel van de streek werd door de Amerikaanse legers bevrijd die door de plaatselijke bewoners enthousiast werden verwelkomd. Na de communistische putsch in februari 1948 komt de provincie West-Bohemen op de grens van twee verschillende werelden te staan die door het “ijzeren gordijn” werden gescheiden – door een zgn. vaste dijk van socialisme. Na de veertigjarige regeerperiode van de communisten is in 1989 het “ijzeren gordijn” gevallen, waardoor in het land weer democratie en particulier ondernemen terug kwamen alsmede de ontwikkeling van het toerisme. De provinciehoofdstad Pilsen werd in de negentiger jaren van de voorgaande eeuw een zetel van het nieuw gevormde diocees en de West-Boheemse Universiteit.

Last changed by: Beránek Filip (30.06.2010)

 


 

Specify Destinations:

Mapa okresů

TachovDomaĹľliceKlatovyRokycanyPilsen-NorthPilsen-SouthPilsen-City

Name 

District 

Type