Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Petr Váša mezi knihami

Večer fyzického básnictví. Průřez autorovou tvorbou za poslední čtvrtstoletí. Petr Váša - fyzický básník (literát, skladatel, performer a výtvarník) Narozen v Brně (1965), vystudoval dějiny umění na brněnské univerzitě (1988, diplomová práce o českém kubistickém malířství). Od svých patnácti let působil v různých hudebních skupinách (hudba, texty, kytara, zpěv). Založil skupiny alternativního rocku Z kopce (1985) a Ošklid (1987 - po úředním zákazu skupiny Z kopce), s nimiž také navzdory ústrkům pozdně komunistického režimu nahrával a publikoval své skladby. V roce 1990 založil "multi-revival" A-Beat, který během jednoho roku na řadě koncertů postupně interpretoval dějiny rockové hudby. Po skončení tohoto projektu se už cele věnoval vynalézání tzv. fyzického básnictví, žánru vyjadřujícího literární, hudební, pohybové a výtvarné inspirace pouhým hlasem a tělem sólového performera, případně zvláštním druhem kresby. Od roku 1993 vede semináře a dílny fyzického básnictví jako původní pedagogické metody "sebenalézání" pomocí pohybových, hlasových, řečových a grafických cvičení. Po řadě sólových projektů, knižních, zvukových a obrazových publikací, prezentací v rozhlase, televizi a na výstavách, spoluprací s různými umělci a studenty uměleckých škol, stovkách vystoupení v České republice a v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Dánsko, Francie, Švýcarsko, Španělsko, USA, Austrálie) založil v roce 2000 hudební skupinu Ty Syčáci, s níž zatím vytvořil řadu písňových cyklů a dvě experimentální opery. V roce 2004 zahájil projekt fyzických básní v "translatině" Tomvansong, svérázně se vypořádávající s otázkami osobní a jazykové identity. Fyzické básnictví Základní myšlenkou fyzického básnictví je vytváření komplexního jazyka, osobního a univerzálního zároveň, originálně propojeného s tradicí. Na počátku to vypadalo jako hlasově-pohybová "animace" textů v češtině, pak jako akční poezie vytvářená z trosek češtiny, latiny, světových jazyků a umělé řeči, pak jako "ozvučená pantomima" s náznaky slov a bezprostřední reagování na zvuky a situaci v terénu ("řeč světa"), v poslední době jako směs toho všeho, přeložená do translatinského mýtu o Dvojčeti Z Písně (Tom Van Song), ztělesnění alter-nativity. Hlavními inspiracemi fyzického básnictví jsou kromě každodenního života také dějiny různých uměleckých oborů, religionistika, psychologie a biologie. Jeho úplným prvopočátkem byly příležitostné žertovné recitace básně Lokomotivám se motají kola, hlasové a pohybové parodie na ruský futurismus, kterými Petr Váša bavil své publikum od roku 1985.


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ