Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Projekt: Zlatá stezka – síť turistických cest na "Zelené střeše Evropy"

Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

Cílem projektu je vytvoření paralelní pěší Zlaté stezky vedoucí územím Jihočeského a Plzeňského kraje zrcadlově k již fungující Zlaté stezce v Bavorsku. Nově vzniklé turistické trasy a jejich propojení se stávajícími zpřístupní turistům a široké veřejnosti společné přírodní a kulturní dědictví a zvýší atraktivitu tohoto území.

Zprovozněním nové turistické magistrály na území ČR bude spolu s německou Zlatou stezkou vytvořen velký uzavřený turistický okruh, který bude vzájemně propojen krátkými přeshraničními příčnými trasami. Pomocí tohoto projektu vznikne ve Východním Bavorsku a v České republice rozsáhlá přeshraniční cestní síť, která bude sloužit ke zpřístupnění a poznání přírodního dědictví na území Plzeňského a Jihočeského kraje a východního Bavorska.

Vedoucí partner: Tourismus Verband Ostbayern

Partneři projektu: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Plzeňský kraj

Datum zahájení a ukončení projektu: od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019

Celkové výdaje projektu - jihočeská část:

288.889,00 EUR

Výše dotace z dotačního titulu EU:

245.555,65 EUR tj. 85 %

Výše dotace ze státního rozpočtu:

14.444,45 EUR  tj.  5 % 

Výše spolufinancování (Plzeňský kraj):

 28.888,90 EUR  tj. 10%

Aktivity Projektu:

  • Vytvoření produktu – pěší stezka na území ČR s propojením na bavorské pěší stezky prostřednictvím propojovacích tras

Za účelem vytvoření zrcadlové Zlaté stezky na území Plzeňského a Jihočeského kraje budou českými partnery projektu zadány tzv. vyhledávací studie, jejichž hlavním úkolem bude vytipovat vhodné vedení paralelně probíhající „páteřní magistrály“ a příčných propojení na páteřní německou Zlatou stezku s maximální přidanou hodnotou směřující k prožití nových zážitků a poznání přírodního dědictví této lokality. Trasy budou proznačeny a osazeny informačními panely, které budou turisty informovat o zajímavostech a historii dané lokality, přibudou i odpočinková místa pro turisty. Na základě výstupů z těchto studií budou vytvořeny mapové podklady s využitím geografických informačních systémů pro tvorbu map. Během zpracování vyhledávacích studií proběhnou doprovodné workshopy, na kterých dojde ke konzultacím a diskusím se zúčastněnými subjekty a osobami, které v místě plánovaných značení žijí, podnikají či jsou jinak činní.

  • Vytvoření internetových stránek

Zhotovení webových stránek v souladu s grafickým manuálem. Webové stránky budou plně kompatibilní s mobilními telefony. Bude vytvořen mapový portál, administrační databázový systém, vytvoření informačních dat - texty, fotografie vč. poskytnutí autorských práv, analýzy klíčových slov.

  • Propagační materiály

Pro efektivní a vhodně cílenou propagační a marketingovou kampaň budou vytvořeny tištěné materiály, jedná se o velkou mapu trasy na českém a německém území v českém, německém a anglickém jazyce, o tištěného průvodce (brožury) česky a německy a dále o mapy příčných tras. Jako další vhodná forma propagace budou vyrobeny tematicky zaměřené propagační předměty, jako např. kompasy, baterky, kapesní lékárničky, čelovky, reflexní pásky, batohy, pláštěnky, čepice, šátky/nákrčníky, sportovní láhve na pití a podobně.  K propagaci stezky bude zhotovena videoprodukce trasy, která bude zveřejněna na webových stránkách. Dalším vhodným propagačním nástrojem je natočení spotu ve variantě 30 sekund až 2 minuty, který bude prezentovat sít přeshraničních tras na prezentačních akcích i v rámci internetové kampaně a v televizích.

  • Marketing projektu

Za účelem získání povědomí o novém turistickém produktu bude v rámci projektu realizována cílená marketingová kampaň na celorepublikové i regionální úrovni, v tištěných i elektronických médiích např. v televizi či prostřednictvím bannerové internetové kampaně (použit bude vyrobený spot), v rozhlase. JCCR bude navíc přeshraniční síť turistických stezek a s ní spojené propagační materiály prezentovat na veletrzích v ČR i zahraničí. Pro seznámení zástupců medií i subjektů a odborníků činných v oblasti cestovního ruchu budou uspořádány press/famtripy. Pro širokou veřejnost budou uspořádány lokální eventy v Plzeňském a Jihočeském kraji, stejně tak jako větší event v každém z českých krajů, které budou určeny pro veřejnost, zástupce partnerů a též subjektů činných v oblasti cestovního ruchu, kultury, historie či ekologie. Zde budou prezentovány výstupy projektu – bude představena přeshraniční síť turistických stezek – Zlatá stezka.

Projektová manažerka: Bc. Ilona Šnebergerová

Věcný manažer: Mgr. Petr Michalec

Finanční manažer: Ing. Veronika Siegertová

Naposledy upravil: Beránek Filip (19.12.2017)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ