Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Návrh Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy

Návrh Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje zadal počátkem roku na základě výběrového řízení zpracování Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje (zkráceně Cyklokoncepce PK).

V březnu a dubnu proběhly regionální a tematické pracovní workshopy se zástupci regionů, které zahájily práce na analytické části materiálu.

Ve Čt 9. srpna 2012 představilo Alternativní dopravní studio (ADOS) závěry analýzy a návrhovou a strategickou část, která má respektovat nově připravovaný vládní dokument Cyklostrategie 2012, zahrnující  strategii rozvoje cyklistiky na národní úrovni. Tento materiál představil při projednání návrhu  Cyklokoncepce PK národní cyklokoordinátor Ing.Jaroslav Martinek. Za ADOS představili zástupcům obcí, regionů i odborné veřejnosti Plzeňského kraje návrh vůbec první cyklokoncepce PK Ing. Adolf JEBAVÝ a Ing. Radka Žáková. Zpracovatelé se při projednání, ale ještě po něm snaží získat připomínky dotčených zástupců obcí, regionů, kraje i dalších organizací a jednotlivců, které by mohli do návrhu zapracovat.

Návrh Cyklokoncepce zahrnuje mapovou část se zakresleným stávajícím stavem cyklotras i výhledem na nejbližší i vzdálenější časový horizont a textovou část shrnující analýzu a představující návrhy řešení a opatření k realizaci.

Mapová část (pozor velikost 55MB!) si můžete stáhnout zde:

https://dl.dropbox.com/u/48417487/12_0815%202229_cyklotrasy%20v%20plzenskem%20kraji%2012.pdf

Mapová část menší velikost: 

https://dl.dropbox.com/u/48417487/12_0815%202229_cyklotrasy%20v%20plzenskem%20kraji%2012_small.pdf

Textovou část  (cca 10MB) pak zde:

https://dl.dropbox.com/u/48417487/_n%20cyklokoncepcepk_2012-08-15.doc

Pokud máte další náměty, směřujte je nejpozději do 25. 8. 2012 na zpracovatele:

Ing. Adolf JEBAVÝ, jebavy@ados.cx, tel. 604 730 164

Ing. Radka ŽÁKOVÁ, cykloradka@seznam.cz, tel. 777 093 290, Skype: aknudar

Naposledy upravil: Beránek Filip (17.08.2012)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ