Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Města a městečka

Města a městečka

Kulturním, politickým a hospodářským centrem kraje je statutární město Plzeň, založené Václavem II. na pravoúhlém půdorysu v roce 1295, dnes čtvrté největší město České republiky.

Jednomu z největších náměstí v Čechách vévodí gotická katedrála sv. Bartoloměje s více než 102 metry vysokou věží a známou kamennou soškou plzeňské madony. Z věže je možné přehlédnout celý historický střed města s řadou gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Zvláště cennou stavbou na náměstí je renesanční radnice. Na místě původních středověkých příkopů byly založeny parky plné zeleně a fontán, v jejichž blízkosti si můžeme prohlédnout například jednu z největších synagog na světě, Divadlo J. K. Tyla a Západočeské muzeum s unikátní stálou výstavou historic­kých pušek hákovnic. Mezi další významné zpřístupněné památky patří františkánský klášter s diecézním muzeem a plzeňské historické podzemí.

    Nedaleko od centra je stále více navštěvovaná roz­růstající se Zoologická a botanická zahrada, druhá nejstarší v Čechách. Ke chvilce klidu a zamyšlení se zastavte v meditační zahradě v Českém údolí. Tento Památník obětem zla vybudoval politický vězeň pan Luboš Hruška za pomoci akademic­kého sochaře Romana Podrázského a dalších obětavých lidí jako hrozivé memento krutého zacházení s vězni v komunistických lágrech v 50. letech minulého století. Nechvalně proslulá je věznice na Borech, jež patřila se svou kapaci­tou 900 vězňů mezi největší v Evropě.

   Vydáte-li se z Plzně severním smě­rem, nevynechte městečko Manětín, které je díky své ojedinělé sochařské výzdobě zvané barokní perlou západu Čech. V nejsevernějším cípu kraje na ostro­hu nad řekou zaujímá impozantní polohu Rabštejn nad Střelou, považován za jed­no z nejmenších měst Evropy (žije zde necelých 30 stálých obyvatel), dnes je součástí města Manětín. Města Horní Bříza, Třemošná, Kaznějov a Kožlany jsou známá svými výrobky z keramiky (dlaždice, obkládačky, džbány). Do hlubokých lesů u Horní Břízy je zaříznut největší povrchový kaolinový důl v Evropě.

    Západně od metropole kraje leží starobylé královské a hornické město Stříbro s pěknou renesanční radnicí a mostem s bránou přes řeku Mži. Ještě západněji je situováno město Tachov, jehož středověké opevnění dodnes vzbuzuje úctu. Siluetu města dotváří trojlodní bazilika Nanebevzetí P. Marie. V nedale­kých Světcích se rekonstruuje jízdárna rodu Windischgrätzů z pol. 19. stol., patřící ve své době mezi největší v Evropě.

    V podhůří Českého lesa je Chodsko, jedno z posledních žijících folklorních území v Čechách. Někteří starší lidé stále používají lidové kroje jako každo­denní oděv a mluví místním nářečím. Chodská ručně malovaná keramika z Klenčí a Kolovče dokresluje rázovitost tohoto kraje. Správním střediskem Chodska je královské město Domažlice s podlouhlým náměstím s loubím a charakteristickou siluetou, kterou tvoří dvě štíhlé věže. První věž, původně hláska, mírně vychýlená z osy, patří ke gotickému kostelu Narození P. Marie, druhá chránila Chodský hrad, v němž je dnes zají­mavá expozice chodského muzea. Městskou památkovou rezervací je i nedaleký Horšovský Týn s komplexem původně středověkého biskupského hradu, přebudovaného v 2. pol. 16. stol. na zámek.

   Bránou Šumavy jsou Klatovy. Kromě množství sakrálních staveb a pozůstatků středověkého opevnění se pyšní Černou věží v rohu čtvercového náměstí, zachovanou klášterní barokní lékárnou a katakombami. Bránou Šuma­vy je nazýváno i město Sušice se sirkařskou tradicí na řece Otavě se zajímavým náměstím a Muzeem Šumavy (expo­zice jsou i v Kašperských Horách a Železné Rudě).

Na pomezí Plzeňského a Jihočeského kraje se nachází město Horažďovice, někdejší podhradí pod starobylou Práchní, středis¬kem původního historického kraje. Jižně od Plzně leží městečko Nepomuk, rodiště sv. Jana Nepomuckého. Sochy tohoto světce je možno spatřit nejen u nás, ale i v celé katolické Evropě. Významnou stavbou vrcholného baroka je z dálky viditelný monumentální chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích stavitele K. I. Dienzenhofera. Kostel sv. Víta v Dobřanech od J. Augustona patří k nejzajímavějším barokním stavbám ve střední Evropě.
V Rokycanech, v minulosti známých výrobou kol Favorit, je Muzeum Dr. Bohuslava Horáka (paleontologické sbírky) a jediná hvězdárna v kraji. Na Rokycansku stojí za zmínku i Zbiroh s nově celoročně otevřeným barokním zámkem nad městem.

 

 

 

Naposledy upravil: Beránek Filip (12.08.2010)

 

  • Žihobce

    Žihobce

    Mezi nejstarší sídla Pošumaví patří starobylá podhorská obec Žihobce nacházející se 8 kilometrů východně od Sušice v nadmořské výšce 543 metrů.

  • Město Spálené Poříčí

    Město Spálené Poříčí

    Město Spálené Poříčí má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout - je nositelem prestižního titulu Historické město roku 2003 (jediné v Plzeňském kraji) za péči o historické památky.

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ