Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Maloplošná zvláště chráněná území

Dokladem stále se zlepšujícího životního prostředí je nejen vyhlášení Národního parku Šumava a jeho začlenění mezi biosférické rezervace UNESCO, ale i návrat některých živočichů zpět do přírody. Na Šumavě můžeme spatřit vydru říční, rysa ostrovida nebo tetřeva hlušce, v Českém lese pak bobra evropského. Některé rybniční soustavy jsou vyhlášeny jako rezervace pro ochranu ptactva, do rybníků a potoků se vracejí i na čistotu vod nároční raci.

 Nejstarší národní přírodní rezervací v kraji je Černé a Čertovo jezero na Šumavě. Hromnické jezírko na sever od Plzně připomíná dávnou těžbu břidlic pro výrobu kyseliny sírové, Příšovská homolka je nejjižnější sopkou Českého masívu, sopečného původu je i vrch Krasíkov. Jako přírodní památky byly vyhlášeny skalní útvary Andrejšky pod hradem Radyně, Loupensko a Tupadelské skály. Skály se cvičnými terény pro horolezce najdeme na úbočí stolové hory Kozelka u Nečtin a na Polínském vrchu. V lesích u Žihle narazíte na viklany a obří žulové balvany U báby a U lomu. Na Sušicku a Klatovsku jsou zajímavé vápencové terény, např. romantické jezírko u Čepic, nepřístupná Strašínská jeskyně a podpovrchový důl Loreta s koloniemi netopýrů. Za zmínku stojí i významné naleziště trilobitů na Rokycansku – Jezírka na Zbirožském potoce, naleziště světově unikátních fosilií karbonské flóry a výchoz černouhelné sloje Bašta na Radnicku.

Ze všech krajů v České republice má ten Plzeňský nejvíce přírodních parků. Na území Plzeňského kraje se z velkoplošných zvláště chráněných území nachází Národní park Šumava a čtyři chráněné krajinné oblasti – Český les, Šumava, Slavkovský les a Křivoklátsko. Český les se v Plzeňském kraji nachází celý, ostatní území do něj jen zasahují.

Ze 177 maloplošných zvláště chráněných územích bylo vyhlášeno 6 národních přírodních rezervací, 5 národních přírodních památek, 83 přírodních rezervací a 83 přírodních památek. 

Přírodně atraktivní území jsou i v těsné blízkosti Plzně a dalších měst. Nejrozsáhlejší přírodní rezervací je více než 300 ha veliký kaňon Střely. V okolí menších říček a potoků najdete mnohá romantická zákoutí, např. u Kosího a Úterského potoka nebo v okolí hradu Gutštejn v údolí Hadovky. Pro lepší informovanost návštěvníků jsou na zajímavých místech zřízeny naučné stezky.

Naposledy upravil: Sýkorová Jana (28.07.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ