Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Symboly Plzeňského kraje

Znak PK

Návrh znaku symbolů Plzeňského kraje vychází ze zadání soutěže. Štítové pole znaku francouzského typu je čtvrcené.

A. Znak a prapor Plzeňského kraje

Návrh znaku symbolů Plzeňského kraje vychází ze zadání soutěže. Štítové pole znaku francouzského typu je čtvrcené.

1.pole

Český, vpravo hledící korunovaný stříbrný lev ve skoku na červeném poli, symbol české státnosti a polohy kraje v Čechách (tj. nikoliv na Moravě či ve Slezsku) 

2.pole

Zlatý, vlevo kráčející dvouhrbý velbloud na zeleném pozadí je derivátem plzeňského znaku. Jedná se o jeho druhou nejstarší součást. Znak městu rozmnožil po r. 1433 císař Zikmund v narážce na epizodu z husitských válek, kdy Plzeňané při výpadu proti vojskům, obléhající město, ukořistili velblouda, kterého husité obdrželi darem od polského krále. 

3.pole

Stříbrné a zlaté břevno v zeleném poli.

Zelené pole symbolizuje zalesněnou hranici - Šumava a Český les. Právě hranice je vedle centra nejdůležitějším "přirozeným" znakem kraje. Poloha při hranicích s Německem se promítá do historie kraje téměř ve všech epochách - ve středověku se zde sváděly bitvy a stavěly hrady, před rokem 1989 zde byla neprodyšná hranice, která personifikovala celý kraj, v současnosti je hranice - a s ní opět i celý kraj - naopak symbolickou branou do Evropské unie.

Dvě břevna symbolizují dvě hlavní řeky, které odvádějí vodu z kraje - stříbrné Berounku a zlaté zlatonosnou Otavu. Svým povodím pokrývají celou rozlohu kraje. 

4.pole

Stříbrná rotunda v červeném poli.

Pole odkazuje ke staroplzenecké rotundě sv.Petra, nejstarší zachované stavbě České republiky. Tato svatyně byla ústředním chrámem Staré Plzně - prvního správního centra kraje. Ve znaku toto pole zastupuje především bohatou historii kraje a jeho duchovní tradice.

B. Logo Plzeňského kraje

Je tvořeno nápisem Plzeňský kraj, který je doprovázen 3 dynamickými křivkami, z jejichž tvaru a barev lze vyčíst charakteristiku Plzeňského kraje v několika významových rovinách:

  1. Integrace s EU – prostředí (zelená) křivka symbolizuje most spojující Plzeňský kraj (ČR) s Evropskou unií, připomenutou zde barvami lemujících křivek (modrá a žlutá).
  2. Krajina, příroda - prostřední (zelená) křivka evokuje svým tvarem a barvou krajinu zaplněnou lesy a loukami. Spodní (modrá) křivka velmi protáhlého kapkovitého tvaru představuje tekoucí vodu a vrchní (žluto-oranžová) křivka má barvu slunce.
  3. Dualita venkovských sídel a průmyslového centra – modrá křivka představuje tradiční, konzervativní prvek, žlutá křivka představuje dynamický, moderní prvek. Oba prvky nemohou existovat bez vzájemného vztahu k přírodě - zde symbolizováno středovou zelenou křivkou.
  4. Jednotný celek tvořený protipóly – modrá křivka (chladná barva) vyjadřující konzervativní přístup, tradiční hodnoty, je protipólem žluté křivky (teplá barva), která vyjadřuje moderní přístup, energii, kreativní potenciál, směřování vpřed. Prostřední zelená křivka představuje neutrální prvek rozdělující (a zároveň k sobě poutající) obě křivky. Tam, kde se jedna křivka ztrácí, objevuje se druhá, takto vzájemně propojeny tvoří tyto křivky soudržný celek jehož elementy se navzájem ovlivňují.
  5. Dynamika kraje – logo svým dynamickým a přitom kompaktním tvarem  křivek navozuje charakteristiku Plzeňského kraje jako dynamického a soudržného celku.

Celé logo představuje vstupní bránu do regionu.

Naposledy upravil: Beránek Filip (17.06.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ