Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Památné stromy

V Plzeňském kraji je vyhlášeno 279*) položek památných stromů, jejich skupin a stromořadí. Zásluhou několika dlouhých alejí je celkový počet kusů chráněných stromů v kraji velmi vysoký, podle ústředního seznamu památných stromů to je 2711 stromů. Ve skutečnosti je jich méně, odhadem mezi 2500 - 2600 stromy, protože staré aleje postupně řídnou. Například „Alej Kilometrovka“ v Plzni má skutečný počet stromů 211 a ne udávaných 273. Z těchto více než 2500 stromů jich v Plzeňském kraji roste 375 jednotlivě nebo ve skupinách do deseti stromů. Ty nás zajímají především.
*) podle ústředního seznamu památných stromů (stav k 31.12 .2005)

Autor textů:. Jaroslav Michálek, zdroj: Památné stromy Plzeňského kraje, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí v roce 2006

Naposledy upravil: Beránek Filip (03.08.2010)

 

  • Unikáty mezi starými a památnými stromy Plzeňského kraje

    Unikáty mezi starými a památnými stromy Plzeňského kraje

    Rozložení památných stromů v kraji je velmi nerovnoměrné. Jsou místa, kde není vyhlášen téměř žádný strom. Pravým rájem starých stromů, výjimečným v rámci celé republiky, je Sušicko.

  • Co je památný strom?

    Co je památný strom?

    „Památný strom“ je od roku 1992 označení pro dřeviny, které požívají zákonné ochrany na základě uznání svých výjimečných kvalit.

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ