• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Los rozhodl o výherci wellness pobytu v Plzeňském kraji

Los rozhodl o výherci wellness pobytu v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj odměnil respondenta z Prahy za účast v dotazníkovém šetření, které hodnotilo spokojenost s návštěvou Plzeňského kraje.

Dotazníkové šetření je součástí výzkumného projektu TL02000423 Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE, na kterém spolupracuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích společně se Západočeskou univerzitou v Plzni. „Projekt se zaměřuje na vytvoření softwarového nástroje pro podporu marketingových rozhodnutí v destinacích. Proto, aby mohl kdokoliv cokoliv rozhodnout, potřebuje mít nějakou oporu v datech, která jsou východiskem pro volbu rozhodnutí. Z toho důvodu sledujeme již druhým rokem spokojenost s návštěvou v Plzeňském kraji.“, konstatuje Petr Janeček, spoluřešitel projektu za ZČU. Loňské cestování bylo ztíženo, stejně jako sběr dat, který probíhal prostřednictvím online dotazníku. Na turistických atraktivitách a turistických informačních centrech byly umístěny letáky s QR kódy, které odkazovaly na dotazník. Návštěvníci si mohli kód naskenovat a vyplnit dotazník. Následně mohli získat ve slosování výhru v podobě wellness pobytu v Plzeňském kraji, tak jako se to povedlo respondentovi z Prahy. Pokud jste navštívili nějaké místo v Plzeňském kraji, budeme rádi za Váš názor i nyní. Dotazník naleznete na adrese https://spokojenost.turisturaj.cz . Šetření probíhalo v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, agenturou Živý kraj a Plzeňským krajem. Ty do soutěže věnovaly ceny pro výherce. Výherce z Plzeňského kraje získal voucher na wellness pobyt v Orea Resort Horizont na Šumavě.

Akce