• Facebook
 • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Vintířova stezka

Vintířova stezka

Česko-bavorská Vintířova stezka je pěší dálková poutní stezka propojující významná místa spjatá se středověkým poustevníkem svatým Vintířem.

Vintířova stezka – projekt v současnosti realizovaný Plzeňským krajem (listopad 2018 – srpen 2021) spolufinancovaný Programem přeshraniční spolupráce Česká republika  - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, číslo projektu 255, v partnerství s ARBERLAND REGio GmbH. 

Česko-bavorská Vintířova stezka je pěší dálková poutní stezka propojující významná místa spjatá se středověkým poustevníkem a významným představitelem benediktinského řádu svatým Vintířem – Guntherem, prvním obyvatelem Šumavy, kterého dnes známe jménem.

Začíná u Dunaje v bavorském městě Niederalteich, v domovském guntherově klášteře. Přes Rinchnach, kde založil klášter, vede přes Zwiesel k česko-německému hraničnímu přechodu Gsenget, odkud míří skrz hluboké hvozdy Šumavy a její malebné podhůří do nitra Čech. Prochází přes Prášily, Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Chanovice do Blatné, kde v terénu končí značení pod označením Vintířova stezka. Z Blatné využívá Vintířova stezka koridoru cesty Via Nova, které ji vedou až do Prahy, kde je svatý Vintíř v Břevnovském klášteře pochován.

Vintířova stezka je rozdělena do 9 jednodenních etap v celkové délce 162 km, z nichž vedou 3 etapy v Německu, 1 etapa vedoucí přes hranici je společná a 5 etap vede v Čechách. Na české straně využívá převážně  trasy Klubu českých turistů, v terénu je značená přímo ve směrových cedulkách KČT nápisem Vintířova stezka.

V rámci zatraktivnění Vintířovy stezky je trasa na české straně doplněna i o 6 jednodenních pěších okruhů, které začínají i končí ve stejném bodě a dávají tak možnost využití pro jednodenní rodinný výlet, v němž lze sledovat jednak odkaz svatého Vintíře - Gunthera, ale jsou zde zařazeny další atraktivní cíle (hrady, kostely, kapličky, studánky, výhledy apod.)

Etapy Vintířovy stezky:

 1. Niederalteich – Lalling 19,08 km
 2. Lalling – Rinchnach 19,61 km
 3. Rinchnach -  Zwiesel 15,26 km
 4. Zwiesel  - Prášily 20,70 km ( DE 16,50 / CZ 4,20 km )
 5. Prášily – Hartmanice 14,40 km
 6. Hartmanice – Sušice 16,0 km
 7. Sušice – Horažďovice 22,20 km
 8. Horažďovice – Chanovice 14,90 km
 9. Chanovice – Blatná 19,70 km

Aktivity projektu:

Vyhledávací studie Stezky sv. Vintíře

 • zpracování přesného vedení trasy a následné zakreslení do mapy včetně návrhu 5 jednodenních okruhů stranou od VS, zejména pro rodiny s dětmi
 • revize současného stavu trasy – základní turistické infrastruktury (značení, informační tabule, turistický mobiliář) návrh na přeznačení, doplnění značení
 • soupis turisticky atraktivních míst na navržených trasách
 • přehled doprovodné infrastruktury podél navržené trasy (ubytování, stravování, parkoviště a vazba na veřejnou dopravu.

Zpracování historického kontextu (pouze jako ebook)

 • nutná podmínka pro správné, zodpovědné a pravdivé uchopení tématu sv. Vintíře
 • historický výzkum a šetření dostupných informací o sv. Vintířovi
 • sepsání Vintířových zázraků
 • monitoring zdrojů a památek
 • souhrn jeho hmotného a nehmotného dědictví

Fyzické  proznačení Stezky sv. Vintíře  - dle domluvy s KČT. Stezka vede po značených trasách KČT (tam kde nejsou, budou KČT doznačeny).

Symbolická místa a informační panely/lavičky

lokality spjaté se sv. Vintířem vhodné pro vznik tzv. symbolických relaxačních míst, které budou citlivě zasazené do krajiny, budou  sloužit k odpočinku, rozjímání a duševní očistě a svým ztvárněním buudou samy od sebe lákat pozornost návštěvníků

osazení 10 informačních panelů/laviček  s informaceni o Vintířovi  (5 bude součástí symbilických míst, dalších 5 po trase)

Výsadba jabloní

výsadba historického druhu jabloní, které budou odkazovat k osobě sv. Vintíře a jeho snahy o kolonizaci a zkulturnění regionu (zasazené budou u některých symbolických míst, dále pri stezce, dle dodání německého partnera).

Herní prvky

výroba a umístění dřevěných herních prvků pro děti na některé z 5ti okruhů (iglů, kladina, naučné interaktivní tabule, houpačka..)

Logo

revize stávajícího loga a následně vytvoření nového, v terénu zatím zůstane logo - motyčka, bude docházet k pozvolné obměně, bude popsáno v průvodci i mapě

Propagační materiály

 • přehledová mapa celé trasy z Niederaltaichu až do Blaté, 1. strana – mapová část, 2.strana přehled turistických cílů na trase
 • etapový průvodce (obdoba průvodce po Zlaté stezce) 8 etap, které budou popsány – trasa, zajímavosti, památky, doprovodná infrastruktura, fotky, výřezy map jednotlivých etap, stručný popis okruhů) náklad 6tis.ks v čj (německou verzi připravuje nj partner)
 • DL letáky s jednotlivými okruhy zejména pro rodiny s dětmi, 5 okruhů délka cca 2,5 – 15km, výřez mapy, info k Vintířovi, popis trasy
 • Populárně - naučná brožura pro veřejnost Sv. Vintíř jasná formulace jeho odkazu dnešním generacím (stručný životopis, vysvětlení pojmů, poutnictví, poustevník, popis zázraků....)

Pro školy

Příprava edukačního programu pro žáky 2. stupňů základních škol, metodický materiál pro pedagogy

výukový komiks, edukační zážitková hra v krajině

Mobilní aplikace

vytvoření 4 herních tras s tématem sv. Vintíře pro geolokační hru Skryté příběhy využívající mobilních telefonů a jejich navigačních a prezentačních funkcí

https://skrytepribehy.cz/trasa/rabi-zizkovo-videni

https://skrytepribehy.cz/trasa/hartmanice-vintirova-smrt

https://skrytepribehy.cz/trasa/horazdovice-kmotr-v-kapi

https://skrytepribehy.cz/trasa/chanovice-cesky-achiles

Virtuální prohlídky  turistických cílů na trase

Vintířova stezka - Virtuální prohlídka Plzeňského kraje (virtualtravel.cz)

Kulturně – vzdělávací akce

 • tematicky cílené prezentační akce
 • press a fam tripy
 • školení průvodců
 • akce pro školy
 • poutě

 

Rozšíření expozice v Muzeu v Dobré Vodě

zpracování tématu moderním, neotřelým způsobem, vytvoření interaktivního prostředí bez informačního smogu. Vystavení exponátů s vazbou k sv. Vintířovi.

Akce