K Pramenům Vltavy

Modrava – Modravský potok/most – Černohorská nádrž – Černá hora – Pramen Vltavy/vyhlídka – vyhlídka Nad Prameny Vltavy – Pramen Vltavy/vyhlídka – Nad Ptačí nádrží – Lovčí skála – Filipova Huť/bus – Modrava

Z Modravy se vydáte od rozcestí naproti Dřeváku po červené turistické značce. I když se stopa upravuje zhruba o 300 m dál, většinou je možné vyrazit na běžkách již odsud. Proti proudu Modravského potoka dojedete až k Modravskému mostu, kde odbočíte přes můstek doleva a vystoupáte po červené a tzv. Vltavské cestě až k Černohorské nádrži. Ta sloužila v minulosti jako zásobárna vody pro plavení dřeva. Stoupání pokračuje kolem Ptačí nádrže až k nejvyššímu bodu túry v úbočí Černé hory.

Odtud sjedete k odbočce Pramen Vltavy – vyhlídka, která vás po 400 m přivede na zmíněnou vyhlídku Nad Prameny Vltavy pod vrcholem Černé hory (1 316 m n. m.). Z dřevěné plošiny, vysoké zhruba 3 m, si můžete vychutnat překrásné výhledy na Šumavu a Bavorský les, za příznivého počasí lze spatřit dokonce Alpy. Můžete tu také posedět a před zpáteční cestou se občerstvit z vlastních zásob.

Vrátíte se stejnou trasou až k rozcestí Černohorská nádrž. Odsud můžete pokračovat i nadále po červené značce, kudy jste přišli, nebo si výlet asi o 3 km prodloužit odbočením na žluté značení doprava. Přes rozcestí Lovčí skála, nedaleko stejnojmenného skalnatého, zalesněného vrcholu (1 165 m n. m.) sejdete na kraj obce Filipova Huť, jež je nejvýše položeným sídlem v Čechách. Vznikala z rozptýlených stavení na horské louce poblíž sklářské huti na výrobu dutého skla v roce 1795, později se stala dřevařskou osadou. Z rozcestníku Filipova Huť – bus budete sledovat zelenou turistickou značku, která vás dovede kolem Klostermannovy chaty, postavené v roce 1924 pro Klub českých turistů, až do Modravy.

Obtížnost: náročnější trasa s větším převýšením

Výchozí místo: Modrava

Délka trasy: 20,5 km

Převýšení: 438 m

Možnost občerstvení: Modrava