Na brdskou osmistovku

Chynín – U Trojice – Fajmanovy skály a Klenky – Na Jezárkách – Na Bůrku – Nad Maráskem – Na Bůrku – Moricka (u posedu) – Chynín

Z Chynína se vydáte po značené cyklotrase 2168, která zpočátku kopíruje červenou turistickou značku. Někdy je brdská silnička prohrnuta až na asfalt, a tak kus cesty musíte absolvovat s lyžemi v ruce. Vystoupáte po ní až k informační tabuli na okraji rezervace Fajmanovy skály a Klenky. Rezervace byla pojmenována pravděpodobně po purkmistrovi Janu Fajmanovi z nedalekého Spáleného Poříčí, který zde některé lesy vlastnil.

Odtud pokračujte rovně přes rozcestí Na Jezárkách až na místo, kde cyklotrasa kříží červeně značenou turistickou cestu. Po ní se dáte doleva a kolem lovecké chaty Na Bůrku a vysílače mobilních operátorů vystoupáte až na vrch Nad Maráskem (801 m n. m.). Název tohoto brdského vrchu pochází zřejmě od slova marast, mokřina, které se ve zdejších lesích vyskytovaly.

Z nejvyššího skalnatého vrcholu si můžete vychutnat skvělé výhledy zejména na jihozápadní stranu, za jasného počasí přehlédnete téměř celou Šumavu a část Českého lesa. V okolí hory se nacházejí vzácná chráněná území – Chynínské buky, Getsemanka, Na Skalách a Míšovské buky. Chynínské buky tvoří smíšený porost buků, javorů, jedlí bělokorých a smrků ztepilých o rozloze 14 ha, do něhož se od roku 1903 nijak nezasahovalo. Mohutné stromy jsou od roku 1933 chráněné a tvoří nejstarší bučinu Brdské vrchoviny, označovanou jako brdský prales.

Po červené turistické značce sjedete zpět kolem lovecké chaty Na Bůrku a dále podél rezervace Chynínské buky až na křižovatku nad lesní boudou Morickou (u posedu), kde odbočíte doprava a volným sjezdem se vrátíte do Chynína.

Obtížnost: středně náročná trasa

Výchozí místo: Chynín – parkoviště na kraji obce

Délka trasy: 10,5 km

Převýšení: 170 m

Možnost občerstvení: žádná