Tři znaky

Capartice – Pod Čerchovem – Na Zlomu – Tři znaky – Na Zlomu – Rajská vyhlídka – Pod Čerchovem – Capartice

Navrženou trasu si můžete zkrátit asi o šest kilometrů, pokud se vám podaří autem dojet až na rozcestí Pod Čerchovem. Cesta bývá obtížně sjízdná a pro parkování je zde omezená kapacita. Když vyrazíte již z velkého parkoviště v Caparticích, obohatíte se o úvodní výstup s převýšením přes 100 m (a pochopitelně také o zpáteční závěrečný sjezd za odměnu). Nejprve vás povede červená turistická značka a těsně před zmíněným rozcestím se vydáte vpravo s modrou značkou. Po chvíli se trasa z tzv. Dlouhého ramene odklání doleva ke komplexu Malinovka, který patří Domažlickým městským lesům. Byla zde zřízena turistická a lyžařská útulna. V teple si tu můžete odpočinout a občerstvit se z vlastních zásob.

Ze sedla mezi Malinovou horou (963 m n. m.) a Skalkou (925 m n. m.) budete mírně klesat k prameništi Hlubockého potoka. Kousek odtud vzhůru po žluté značce se můžete zaběhnout podívat na romantickou zříceninu myslivny při rozcestí U Studánky. Následuje další stoupání se zelenou značkou až na nejvyšší místo trati na Pavlíkově vyhlídce. Za zatáčkou je rozcestí Na Zlomu, kde vás značka příznačně strhne kolem přístřešku prudce doprava. Postupujte plynule pod vrchem Smrčí (935 m n. m.) se stejnojmennou přírodní rezervací, kde se vyskytuje třeba tetřev hlušec nebo rys ostrovid.

Asi po dvou kilometrech stanete na hraničním přechodu Tři znaky / Drei Wappen. Na německé straně se tyčí skála s mohutným křížem na vrcholu. Do skály byly v roce 1766 vytesány znaky tří historických zemí, jejichž hranice se zde setkávaly. Zleva doprava jsou vytesány erby Kurfiřtství bavorského, Království českého a Vévodství falckého. Stejnou cestou se vraťte na rozcestí Na Zlomu, odkud ale pokračujte doprava. Čeká vás mírné klesání přes prameniště Chladné Bystřice a obkroužení opyše (skalnatého ostrohu) s pomístním názvem Rajská vyhlídka. Sjedete na červeně značenou cestu zvanou Horizontála, která se naposledy šplhá na rozcestí Pod Čerchovem. Zbývá sjezd do Capartic, ať už autem, nebo s větrem za ušima.

Obtížnost: náročná trasa

Výchozí místo: Capartice – parkoviště nebo rozcestí Pod Čerchovem (parkoviště s omezenou kapacitou)

Délka trasy: 24,5 km

Převýšení: 655 m

Možnost občerstvení: Capartice