Z Hojsovy Stráže za šumavskými výhledy

Hojsova Stráž – Tomášův Dvůr – Nad Silnicí – Pod Můstkem – Můstek – Suché Studánky – Šukačka – Javorná, restaurace U Silnice – U Obrázku – Šmauzy – Nový Brunst, hájovna – Hofmanky – Pod Pancířem – Tomandlův kříž – Pod Habrem – Nad Silnicí – Tomášův Dvůr – Hojsova Stráž

Od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Hojsově Stráži vyjdete po modré turistické trase ve směru Můstek. Po 400 m odbočuje turistická trasa a zároveň naučná stezka Hojsova Stráž doprava do kopce okolo zámečku. Kdysi to byla chalupa, kterou nechal postavit Wolfgang Zelzer v roce 1811 na „kovářské louce“ pro svou matku Margaretu. Sloužila jako chudobinec. Odtud vyjdete mírným stoupáním na rozcestí Tomášův Dvůr a dále na rozcestí Nad Silnicí a Pod Můstkem. Z rozcestí Pod Můstkem pokračujte dále po NS Hojsova Stráž na rozcestí Na Hřebeni, kde se nachází Tomandlův kříž.

Zde se dáte doleva po červené směrem na Můstek (1 234,6 m n. m.), nejvyšší bod výletu. Po orkánu Kyrill je odtud dobrý výhled na východní i západní stranu. Za jasného počasí můžete spatřit údolí Brčálníku, nýrské přehrady, Velký Ostrý, Špičák a Rozvodí. Dále pokračujte 3,5 km po hřebenové cestě a cyklotrase 2100 na rozcestí Můstek, kde se dáte doprava po modré turistické trase až k bývalé obci Suché Studánky, která zde stávala v 18. století. Dnes tu zbyla jen planina a boží muka s nejvýše položenou kapličkou (1 050 m n. m.) na české straně Šumavy.

Z rozcestí Na Suchých Studánkách se dáte doleva po modré na rozcestí Suché Studánky, odkud půjdete podle zeleného turistického značení doprava k rozcestníku Šukačka. Název této malé osady, spadající pod obec Javorná, pochází pravděpodobně ze srbského slova „šuka“ (koza). Dále pokračujte okolo Fišerova dvora na státní silnici spojující Železnou Rudu a Klatovy, kde se dáte doleva k restauraci U Silnice. Tady se můžete občerstvit před dlouhým stoupáním. Naproti restauraci začíná žlutá turistická trasa, po které vystoupáte na rozcestí U Obrázku (978 m n. m.). Jeho jméno je odvozeno od svatého obrázku, který ho zdobí.

Odtud se vydáte doprava po žluté turistické trase směrem na rozcestí Šmauzy (horské rašeliniště s chráněnou květenou) a dále po modré turistické trase až k Novému Brunstu. V krásném prostředí tady můžete posedět a posilnit se před přibližně poslední třetinou výletu. Bývalou obec Nový Brunst založil roku 1829 Johann Baptista Adler, vedoucí sklárny v nedalekém Starém Brunstu. Zdejší sklárna byla modernější a Adlerovi měla pomoci z finančních obtíží. To se však nestalo a sklárna byla vydražena. Později několikrát vyhořela a na konci 19. století byl její provoz ukončen.

Odtud vyrazíte po cyklotrase 332 a po zelené turistické trase ve směru Hofmanky (mezistanice sedačkové lanovky Špičák–Pancíř). Cesta je součástí naučné Sklářské stezky, z jejích informačních tabulí se dozvíte zajímavosti o sklářství v této oblasti. Z Hofmanek lze spatřit Velký Javor a při dobré viditelnosti i Alpy. Dále pokračujte po zelené až pod dnes již historickou lanovou dráhu Pancíř, která bez sebemenších potíží funguje již od roku 1970 a vede na stejnojmenný vrchol. Pod lanovkou vystoupáte na Pancíř. Na jeho vrcholu byla už v roce 1880 vztyčena jednoduchá dřevěná rozhledna a dne 28. září 1923 zde byla otevřena turistická chata s rozhlednou a restaurací. Za jasného počasí se můžete kochat krásnými výhledy. Z Pancíře se vydáte po červené turistické trase k Tomandlovu kříži a od Tomandlova kříže zpět do Hojsovy Stráže po naučné stezce, kterou jste přišli.

Obtížnost: náročnější trasa s větším převýšením

Výchozí místo: Hojsova Stráž

Délka trasy: 29,5 km

Převýšení: 1 080 m

Možnost občerstvení: Hojsova Stráž, Javorná – restaurace U Silnice, Pancíř