Za zaniklými obcemi Prášilska

Prášily – Frantův most – Gsenget – Zlatý stoleček – jezero Laka – Hůrka – Vysoké Lávky – Formgerg – Prášily

Místo startu předurčuje tematický charakter dnešní vyjížďky. Nachází se totiž na rozcestí poblíž Pomníku zmizelým obcím, který nese odkaz více než třiceti historických sídel na Prášilsku, zlikvidovaných v časech studené války československou armádou. Trasa sleduje červenou turistickou značku po úpatí horského masivu proti proudu Prášilského potoka a míjí bývalou obec Dolní Ždánidla. Za Frantovým mostem začíná ostřejší stoupání kolem někdejší osady Gsenget, kterou v 18. století založil hrabě Kinský. Její zemědělský ráz dokládají pečlivě vyskládané kamenné terasy podél bývalých políček.

Po louce minete také Horní Ždánidla, zaniklou osadu, v níž se od počátku 19. století usazovali dřevaři z Bavorska a Horních Rakous. Tradici zde mělo také tkaní lnu. Dál pokračujte lesem po okraji první zóny národního parku. Širokým obloukem zdoláte závěrečný výšvih na rozcestí Zlatý stoleček, kde si čeští a bavorští pašeráci údajně vyměňovali zboží. Následuje příjemný sjezd o téměř 300 výškových metrů. Můžete si udělat krátkou odbočku k nejmenšímu a nejvýše položenému šumavskému jezeru Laka, které je ledovcového původu a postupně zarůstá rašelinou, nebo si prohlédnout pozůstatky sklářské vsi Hůrka.

Uvítá vás nádhernou alejí, sestávající z více než stovky javorů a lip, a za prohlídku tu stojí i osamocená hřbitovní kaple sv. Kříže. Doufejme, že sem přijedete včas a nebudete muset využít zdejší nouzové nocležiště. Za normální situace se nabízí varianta pokračovat v klesání kolem bývalé Staré Hůrky po silničce na Vysoké Lávky, která však může být prohrnuta až na podklad. V tom případě se držte pohodlné Šumavské magistrály, na niž byste se stejně po 2,5 km vrátili. Průsekem lehce vystoupáte na louky s několika prameništi, kde od počátku 19. století stávala další typická dřevařská osada Formberg. Trasa odtud sleduje Vintířovu stezku se zeleným značením a příjemným závěrečným klesáním vás dovede zpátky do středu Prášil.

Obtížnost: středně náročná trasa

Výchozí místo: Prášily – Pomník zmizelým obcím  

Délka trasy: 17,1 km

Převýšení: 456

Možnost občerstvení: Prášily