Ze Špičáckého sedla za krásnými šumavskými výhledy

Špičácké sedlo – Pod Švýcárnou – Pancíř – Tomandlův křížek – Můstek – Na Sjezdovce – Suché Studánky – U Obrázku – Šmauzy – Nový Brunst – Hofmanky – Špičácké sedlo

Ze Špičáckého sedla vyjdete 2,5 km po červené turistické značce přes rozcestí Pod Švýcárnou až na vrchol Pancíře (1 214 m n. m.), z něhož se můžete kochat krásnými výhledy a občerstvit se v restauraci zdejší horské chaty. Odtud začíná mírně zvlněný terén přes Tomandlův křížek stále po červené až na nejvyšší bod trasy, na vrchol Můstek (1 234,6 m n. m.). Po orkánu Kyrill je odtud dobrý výhled na východní i západní stranu. Za jasného počasí můžete spatřit údolí Brčálníku, Nýrské přehrady, Velký Ostrý, Špičák a Rozvodí.

Ve svazích Pancíře pramení tři významné řeky a Rozvodí dostalo své jméno proto, že odvádějí vodu do Černého a do Severního moře. Dále pokračujte po hřebenové cestě s červeným turistickým značením 3,5 km až na rozcestí Na Sjezdovce, kde se dáte doprava již pouze po lesní cestě až k rozcestí Suché Studánky. V 18. století zde stávala obec, po níž tu zbyla jen planina a boží muka s nejvýše položenou kapličkou (1 050 m n. m.) na české straně Šumavy. Z rozcestí Suché Studánky odbočte doprava, kde vás čeká mírný terén po cyklotrase 2093 až k rozcestí U Obrázku (978 m n. m.). Jeho jméno je odvozeno od svatého obrázku, který ho zdobí. Odsud se vydáte doprava po žluté turistické trase směrem na rozcestí Šmauzy (horské rašeliniště s chráněnou květenou) a dále po modré turistické trase až k Novému Brunstu.

V krásném prostředí tady můžete posedět a posilnit se před přibližně poslední třetinou výletu. Bývalou obec Nový Brunst založil roku 1829 Johann Baptista Adler, vedoucí sklárny v nedalekém Starém Brunstu. Zdejší sklárna byla modernější a Adlerovi měla pomoci z finančních obtíží. To se však nestalo a sklárna byla vydražena. Později několikrát vyhořela a na konci 19. století byl její provoz ukončen. Z Nového Brunstu vyrazíte opět po vrstevnici po zelené turistické značce ve směru Hofmanky (mezistanice sedačkové lanovky Špičák–Pancíř).

Cesta je součástí naučné Sklářské stezky, z jejích informačních tabulí se dozvíte zajímavosti o sklářství v této oblasti. Z Hofmanek lze spatřit Velký Javor a při dobré viditelnosti i Alpy. Dále pokračujte po zelené, projdete kolem dnes již historické lanové dráhy Pancíř, která bez sebemenších potíží funguje již od roku 1970 a vede na stejnojmenný vrchol. Závěr trasy pak klesá podle zeleného turistického značení zpět do Špičáckého sedla.

Obtížnost: náročnější trasa s větším převýšením, z části najeté lyžařské trasy

Výchozí místo: Špičák – parkoviště Špičácké sedlo

Délka trasy: 22 km

Převýšení: 721 m

Možnost občerstvení: Špičácké sedlo, Pancíř