Železnorudská křižovatka

Železná Ruda-Alžbětín – Debrník – Zámecký les – Pod Polomem – Rudská křižovatka – Popelné domky – Hůrecká silnice – Dálnice – Nad Samotami – Železná Ruda-Samoty

Z vlakového nádraží Alžbětín vyrazíte po žluté turistické trase směrem do Železné Rudy až pod železniční most, u kterého je rozcestí Pod Debrníkem. Z rozcestí se dáte směrem na Debrník po zelené mírně do kopce a po jednom kilometru přijdete na hranici Národního parku Šumava, odkud je vidět po pravé straně bývalá vojenská rota Debrník, kde sloužila pohraniční stráž za bývalého režimu. Z rozcestí pokračujte směr Pod Polomem, okolo kašny, která se nacházela naproti dnes už neexistujícímu Debrnickému zámečku z konce 18. století. Zde začíná šestikilometrové náročnější stoupání až do sedla Pod Polomem. V tomto stoupání jsou k vidění ostatky po další vojenské rotě Pod Polomem, která taktéž sloužila pohraniční stáži a jsou odtud nádherné výhledy do údolí Bavorské Železné Rudy, Regenu a na nejvyšší vrchol pohoří Šumavy Velký Javor (1456 m n. m.) V Polomském sedle je hned u turistické trasy možné si po náročném stoupání odpočinout v krytém přístřešku s lavičkami. V letním období tu hojně kvete kriticky ohrožený Jestřábník červený.

Z Polomského sedla se vydáte směr Hůrka, po červené turistické trase, minete rozcestí na jezero Laka a po jednom kilometru dorazíte na Železnorudskou křižovatku. Jezero Laka je nejvýše položené a nejmenší ledovcové jezero na Šumavě. Voda z jezera Laka byla dříve sváděna vodním kanálem, který posloužil k posílení vodního toku Drozdího potoka, na kterém byly sklárny, brusírny skla a pily na zpracování dřeva.

Z Železnorudské křižovatky se vydáte směr Popelní domky do mírného kopce, kde je výhled do Čechovo údolí a na zaniklou obec Hůrka, která byla proslulá výrobou skla rodu Abelů. Po čtyřech kilometrech dorazíte na Bukovinu, kde cestu přechází bývalá signální stěna a začne prudší klesání až na Popelní domky, dříve zvané jako Ascherlack. Odtud vyrazíte doleva 2 kilometry po cyklotrase č. 33 při silnici směr Gerlova Huť. Na Gerlově Huti byla jedna z nejstarších sklářských hutí v západní části Šumavy a nacházelo se tam vodní dílo pro drcení kamene, dvůr a hostinec s názvem Panken. Nyní je toto místo známe především jako nástupní místo do lyžařské stopy.

Z Gerlovy Hutě se zpět do Železné Rudy vydáte směr Pod Sklářským vrchem po cyklotrase 2116 s místním názvem „Dálnice“, kdy Vás čeká mírné stoupání 1 kilometr a poté 4 kilometry po vrstevnici až na rozcestí Nad Samotami. Po pravé straně je opět k vidění pruh bývalé signální stěny. „Dálnice“ sloužila jako obslužná cesta hlídek pohraniční stráže. Na Rozcestí Nad Samotami se vydáte doprava, směr Samoty, kde je závěrečný sjezd, který Vás dovede přímo do centra Železné Rudy k železniční stanici.

Obtížnost: nenáročná trasa s náročnějším převýšením, v zimním období najeté lyžařské trasy a v letním období štěrková a asfaltová komunikace

Výchozí místo: Alžbětín – Vlakové nádraží

Délka trasy: 23,6 km

Stáhnout mapu v gpx formátu