Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Historie Chodska

Historie Chodska

Po staletí plnili stateční Chodové strážní službu na hranici, za kterou jim po právu náležely mimořádné výsady. Vesnice spravovali sami, poddáni byli pouze králi. Své postavení udrželi až do legendárního povstání vedeném Janem Sladkým Kozinou.


Po staletí plnili stateční Chodové strážní službu na hranici, za kterou jim po právu náležely mimořádné výsady. Vesnice spravovali sami, poddáni byli pouze králi. Své postavení udrželi až do legendárního povstání vedeném Janem Sladkým Kozinou.

Chodové byli svobodní sedláci, kteří měli za úkol vykonávat ozbrojenou strážní službu české západní hranice.
Chodsko je jedním z mála krajů u nás, kde potkáte člověka v kroji.
Chodské nářečí zvané bulačina je velmi specifické. Ačkoliv se mění slovník, nářečí se používá dodnes.
Lidové tradice, skanzeny, stará řemesla, svérázné Chodsko se specifickým nářečím, kroji i výtečnými koláči.