• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zámek Nebílovy

Zámek Nebílovy

tátní zámek Nebílovy představuje vrcholně barokní architekturu, postavenou počátkem 18. století ve formě vídeňského paláce.

Architektonická dispozice objektu je v českých zemích zcela ojedinělá. Dvě podkovovité budovy, situované proti sobě na podélné ose nádvoří, bývaly ještě po stranách spojené nízkými křídly s plochými terasami. Výjimečná je i výzdoba interiérů, představovaná nástěnnými malbami Antonína Tuvory. Zámek byl více než 120 let využíván jako hospodářský dvůr. Náročně rekonstruovaný a restaurovaný objekt se v poslední době stal přirozeným kulturním a společenským centrem jižního Plzeňska.

www.zamek-nebilovy.cz.