• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Hornické muzeum v Plané připomíná zdejší hornickou tradici

Hornické muzeum v Plané připomíná zdejší hornickou tradici

V devadesátých letech minulého století vzniklo i na území bývalého Západočeského kraje několik nových muzeíí, či jiných zajímavých expozic. Tak tomu bylo i v městečku Planá nedaleko Mariánských Lázní.

V červenci roku 1997 zde bylo otevřeno Hornické muzeum. Najdeme je v těsné blízkosti historického jádra města pod návrším se zdejším kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Při vstupu do něj vede turistická značka, která vede od náměstí směrem k železničnímu nádraží. Umístnění muzea je pro návštěvníka velmi atraktivní. Nachází se totiž ve štole nazvané provozovatelem muzea – Hornicko – historickým spolkem - „Štola Ondřej Šlik“. Je to na počest významného člena tohoto rodu, který patřil mezi popravené české pány r. 1621 na Staroměstském náměstí.  Rod Šliků vlastnil Planou totiž v roce 1517 až 1665, tedy v době, kdy v okolí Plané významně vzkvétala těžba mnoha kovů, jako například stříbra, mědi, olova, ale i kobaltu a niklu. Díky rozšíření horních svobod v roce 1627 mohl rod Šliků razit v Plané i mince ze zdejšího stříbra.

Štola, ve které se muzeum nachází, je dlouhá necelých 200 metrů a byla vyražena v 16. století, tedy v době největšího rozkvětu těžby v okolí. Přibližně hodinová prohlídka nám představí jak exponáty z dávné historie důlní činnosti, tak i současnou, nebo nedávno vyřazenou důlní techniku. Provede nás taktéž historií těžby v okolí až do nedávné minulosti, kdy byl v okolí Plané těžen i uran, a to v ložiskách Zadní Chodov, Vítkov II. a Dyleň. Těžba zde ustala až na počátku devadesátých let 20. století. Veskrze právě bývalí pracovníci z těchto dolů jsou zároveň průvodci po expozici, jejichž profesionální výklad je velice působivý, vyčerpávající a poučný.

Luděk Krčmář