Krajské kolo Cestářského rodea Plzeňského a Karlovarského kraje 2022

Poslední dva ročníky rodea se konaly vzhledem k vývoji pandemické situace bez účasti veřejnosti na středisku Správy a údržby silnic Plzeňského kraje v Kralovicích.

Jednotlivé týmy z několika krajů v dovednostní soutěži v jízdě zručnosti s nákladním automobilem se sypací nástavbou musejí v co nejkratším čase s co nejmenším počtem chyb zdolat překážky, s nimiž se mohou na svých cestách setkat.

I letos pořádá soutěž Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK). Na ni navazuje Mistrovství republiky a Cestářské rodeo států V4. To vše probíhá pod patronací České silniční společnosti.

Letošní rok do soutěže přinese plno změn v programu a počtu zúčastněných partnerů. Mimo již tradiční složky Integrovaného záchranného systému jako je Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Policie České republiky nebo BESIP, mohou návštěvníci Cestářského rodea vidět statickou prezentaci a dynamickou ukázku činnosti Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Městské policie Plzeň, Českého červeného kříže nebo Muzea na demarkační linii Rokycany.

Součástí doprovodného programu bude i seskok akrobatických parašutistů Aeroklubu Plzeň – Bory, přelet vrtulníku Letecké záchranné služby Armády České republiky Plzeň – Líně, program pro děti a vystoupení hudební skupiny SEMTEX.

Současně bude možné shlédnout soutěž střeleckého sportu Pohár Svornosti – malorážná puška na 50 m.

V průběhu klání cestářů slavnostně předá vedení Plzeňského kraje do užívání Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje již druhý nákladní automobil Tatra Phoenix z projektu „TATRA do škol“.

Celou akci podporuje Plzeňský kraj. Nad soutěží převzali záštitu hejtmani Plzeňského a Karlovarského kraje a radní pro dopravu obou krajů.