Letošní setkání na Juránkově chatě vzpomínkou na legendu Šumavy

Součástí výstupu je tradiční setkání českých a německých turistů na místě Juránkovy chaty. Letošní ročník se bude nést ve znamení vzpomínky na legendu Šumavy pana Emila Kintzla, který letos na jaře zemřel. Zahájení celé akce je v sobotu 3. září od 12.00 hod u Juránkovy chaty.

Sraz účastníků této akce je u bývalé Celnice v Alžbětíně a nástupním místem je prostor u repliky sklářské pece u státní hranice, odkud účastníci vyrazí společně na Svaroh. Dále je možný přístup po nejbližší možné spojnici od státní hranice k Juránkově chatě a zpět (z německé strany je to trasa Scheiben – Juránkova chata.)

„Letošní akce bude nejen setkání s našimi bavorskými sousedy, ale i vzpomínkou na pana Emila Kinzla, se kterým mne od mých dětských let pojilo velké lyžařské kamarádství,“ sděluje úvodem ing.Michal Šnebergr, za destinační spolek Železnorudsko.

„Byl hlavním iniciátorem celé myšlenky těchto setkání na tomto, pro šumavské lyžování a turistiku, tak posvátném místě. Výstup na Svaroh bude také o vzdání holdu a poděkování člověku, který svou osobností se stal legendou za svého života,“ uzavírá Michal Šnebergr.

Letos uběhne 100 let od otevření první chaty. Juránkova chata byla v postavena roku 1922, později zvětšena. Dnes z ní zbyly ruiny. Ležela v nadmořské výšce 1330 m a byla tak nejvýše položenou horskou chatou v zemi. Byla přístupná po tzv. Arnově stezce vedoucí z Rozvodí mezi horou Špičák a Jezerní stěnou a nacházela se na důležité křižovatce turistických tras. V okolí se na svahu dokonce konaly lyžařské závody – 1. velká sjezdová cena Šumavy (1935). Tato oblast je dnes chráněna, buď jako přírodní památka, národní přírodní rezervace nebo dokonce jako „zvláště chráněná část přírody“. Celá oblast je tak pro turisty uzavřena, zatímco z bavorské strany sem vedou značené turistické stezky, přičemž z německé strany je tato lokalita chráněna v podobném režimu jako česká.

Vstup do PP(Přírodní památka) Královský hvozd a jejího ochranného pásma mimo označené trasy je omezen na vstup jediné skupiny návštěvníků v počtu maximálně 100 osob dne 3. září 2022. Vstupujícím osobám je umožněno pohybovat se mimo značené trasy přírodní památky a jejího ochranného pásma pouze po lesní komunikaci vedoucí údolím Svarožné těsně při levém břehu toku Svarožná až ke státní hranici (komunikace je napojena na veřejně přístupnou naučnou stezku „Sklářská“). Dále je umožněno na vrcholu Svarohu vstupovat po nejbližší možné spojnici od státní hranice k ruinám Juránkovy chaty a zpět. Při tom je nutné maximálně šetřit všechny složky přírodního prostředí a v území zachovávat klid. Jakýkoli jiný vstup skupiny či jednotlivců ať už před nebo po skončení setkání na Juránkově chatě do přírodní památky a jejího ochranného pásma není možný. Výrok rozhodnutí předpokládá, že skupina osob využije k přesunu od státní hranice na toku Svarožné ke státní hranici u Juránkovy chaty bavorské cesty na území SRN. Rozhodnutí současně umožňuje osobám pouze vstupovat tiše a ohleduplně do biotopů chráněné fauny.

Osoby jsou povinny procházet územím v ucelené skupině a chovat se tak, aby rušení živočichů omezily na minimum.

Organizátoři setkání upozorňují a vyzývají k dodržování stanovených podmínek CHKOŠ(Chráněná krajinná oblast Šumava).

Ing. Michal Šnebergr

destinační spolek Železnorudsko

Kontakt: 604 540 555