Muzeum v Klatovech představuje projevy tradiční lidové kultury regionu

. Nejvýznamnější z nich jsou vedeny ve formě krajských seznamů nemateriálních statků tradiční lidové kultury a k prvnímu zápisu do nich došlo v roce 2017.

„Tradiční lidová kultura je jedna z nejdůležitějších součástí nehmotného kulturního dědictví a jejím specifikem je, že je živá a neustále se vyvíjí,“ sděluje úvodem Mgr. Luboš Smolík, ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

„Často dochází k tomu, že tyto projevy tradiční lidové kultury skomírají či mohou dokonce zaniknout, což zdůvodňuje nutnost jejich zkoumání, dokumentování a především ochranu všemi dostupnými prostředky,“ pokračuje Luboš Smolík.

Významné projekty přeshraniční spolupráce

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech spolupracuje již od roku 1990 s Odborem kultury a muzeí Zemského úřadu v Chamu. Za tuto dobu bylo realizováno několik výstavních projektů ve Walderbachu, v Neukirchenu a v Klatovech. Obě organizace podnikly exkurze po muzeích

v okresech Cham a Klatovy a seznámily se s problematikou vlastních muzejních objektů a sbírek.  

„Vyvrcholením naší spolupráce byla společná realizace tří větších projektů s finanční podporou

z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko:„ MuzEUm

Dialog“, „Made in Cham/Made in Klatovy“, a „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy–Cham,“ vysvětluje Luboš Smolík.

Realizace projektu„Tradiční lidová kultura regionů Klatovy – Cham“ podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 probíhá v letech 2021–2022 a je zaměřen na současné problémy spojené s identifikací, dokumentací, propagací a pomoci při záchraně a revitalizací projevů tradiční lidové kultury. Jedná se o celosvětový problém spojený se záchranou nehmotného a materiálového kulturního dědictví, který je řešen i pod záštitou organizace UNESCO. Projekt si vzal za úkol pomoci propagaci Plzeňským krajem oceněným řemeslníkům a dále také nositelům statků.

 

„Dvě drobnější expozice budou instalovány ve dvou objektech Expozice lidové architektury

v Chanovicích jako dvě samostatné části. V prvním objektu (Těšetiny čp. 12) se bude jednat

o představení Mistrů tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a v objektu Lužany čp. 35 půjde o představení nositelů statků nemateriálního kulturního dědictví. Budou zde vystavovat také někteří řemeslníci  z okresu Cham. Podobnou expozici připravují i bavorští kolegové v Neukirchenu a také zde se akce účastní i čeští řemeslníci “říká závěrem Luboš Smolík.  

Součástí  expozice jsou tzv. infokiosky, ve kterých budou digitální formou představeny archiválie

jednotlivých prezentovaných subjektů tradiční lidové kultury, jejich starší i současné fotodokumentace, zvukové záznamy zpěvu nebo také videospoty z činnosti řemeslníků či nositelů statků. Česká strana připravuje a vydá i soubor karet a průvodce expozicí, kterými budou představeni jednotliví řemeslníci a nositelé statků, samozřejmě v obou jazykových mutacích. Organizátoři se také dohodli, že bude možnost volného vstupu návštěvníka, který se prokáže vstupenkou

z partnerské expozice.

Projekt byl původně kalkulován a schválen zřizovatelem ve výši něco přes sedm milionů korun, díky realizaci poptávkových řízení a výběrovému řízení na expoziční nábytek došlo k menší úspoře.

Kontakt:

Mgr. Luboš Smolík, ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.

Tel.: 737 061 235, e-mail:info@muzeumklatovy.cz