Rokycany se poprvé zapojí do Dnů evropského dědictví 2023

Město Rokycany se v letošním roce poprvé zapojí do Dnů evropského dědictví, jejichž cílem je každoročně otevřít co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, muzeí, knihoven apod. V letošním roce jsou Dny evropského dědictví vyhlášeny na dny od 9. do 17. září 2023. Rokycany připravily celodenní program na sobotu 9. září 2023 od 9 do 16 hodin. Zapojí se celkem deset objektů, jedenáctým je Farní sbor ČCE, který si připomíná letos sto let od založení, akce připravil na 14. a 16. září 2023. Vstup na veškeré akce je zdarma.

„Občanům a turistům nabídneme celodenní program, kdy mohou navštívit běžně nepřístupné památky v Rokycanech. Zcela výjimečně mohou zavítat do gotické bašty s vestavěným altánem v Třebízského ulici, podívat se do sbírek Centra paleobiodiverzity s odborníkem Petrem Kraftem, zajít na komentovanou prohlídku kostela Nejsvětější Trojice či si vyslechnout výklad s hrou na varhany v kostele Panny Marie Sněžné od odborníka Jana Esterleho. Program zakončí koncert pěveckého sboru Základní umělecké školy Rokycany v kostele Nejsvětější Trojice v parku U Plzeňské brány,“ pozval na druhou zářijovou sobotu starosta města Rokycan Tomáš Rada.

Dny evropského dědictví v Rokycanech budou zahájeny 9. 9. v 9 hodin v kostele Panny Marie Sněžné přednáškou o kostele a následně naváže přednáška odborníka na varhany Jana Esterleho, která bude probíhat vždy po 30 minutách do 12.30 hodin. V budově radnice se mohou podívat zájemci do jejího sklepa v čase od 9.30 do 14.00 hodin. Město také zcela výjimečně otevře gotickou baštu s vestavěným altánem v Třebízského ulici, prohlídky budou od 12.30, vždy po půl hodině, kapacita je omezena (15 lidí) a je nutná registrace. Centrum paleobiodiverzity (ul. Mládežníků) vezme zájemce do svých depozitářů, průvodcem bude odborník Petr Kraft. V 10, 11, 13 a 14 hodin budou komentované prohlídky, na které je nutná registrace.

„Státní okresní archiv Rokycany připraví tři komentované prohlídky s podtitulem Evropské stopy v rokycanském archivu s kapacitou 30 lidí na jednu prohlídku. Nutná je registrace. Zájemci si budou moci prohlédnout pergamenové listiny, ale i pečetidla nebo třeba fotografie z různých koutů Evropy,“ pozvala do archivu jeho vedoucí Hana Hrachová.

„Městská knihovna, sídlící v Rokycanově domě osvěty, připravila celodenní program, otevřeno bude od 9 do 16 hodin. V 10 a ve 14 jsou naplánovány komentované prohlídky celého objektu. Po celou dobu budou k dispozici jednotlivá stanoviště pro dětské účastníky: dílničky, malování na kamínky, výroba záložek, lušťovky, soutěže, společné hraní,“ nastínila program ředitelka knihovny Jana Aubrechtová.

„Vojenské muzeum na demarkační linii, největší nestátní vojenské muzeum v ČR, připraví pro zájemce dvě speciální komentované prohlídky v 11 a v 15 hodin. Zájemci si prohlédnou vnější i vnitřní expozice. Na prohlídky je nutná registrace,“ řekla za muzeum Radka Vávrová.

Po celý den (od 9 do 16 hodin) bude volně přístupná kaple sv. Václava v Borku, která je jindy veřejnosti nepřístupná a v interiéru bude informační panel, jenž zároveň upozorní na kříž v blízkosti kaple. Kaple Panny Marie Bolestné u koupaliště bude otevřena od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, přítomen bude průvodce Vítězslav Jakoubek, který příchozím přiblíží historii kaple.

Naopak slavnostní zakončení bude v kostele Nejsvětější Trojice v parku U Plzeňské brány. Zakončí ho v 17 hodin koncert ZUŠ Rokycany pod vedením Aleny Vimrové. Předtím budou v odpoledních hodinách, vždy v celou hodinu (od 13.00), probíhat komentované prohlídky kostela, průvodcem bude duchovní David Dudáš.

Farní sbor ČCE v Jiráskově ulici slaví sto let od založení. Na čtvrtek 14. září připravil od 18 hodin koncert Jaroslava Svobody a vernisáž výstavy 100 let Rokycanova sboru. V sobotu 16. září zvou od 14 hodin na koncert v zahradě.

Registrace na prohlídky gotické bašty, do Centra paleobiodiverzity, do Státního okresního archivu a Vojenského muzea budou přijímány na e-mailu adriana.jarosova@rokycany.cz, nebo na telefonu 371 706 104 od pondělí 21. srpna. Zbylé objekty jsou volně přístupné bez registrace.

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů, a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví.

V České republice se akce koná pravidelně od roku 1991, vždy v první polovině měsíce září.