Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Český les

Český les

Připravte kolo, obujte pevné boty, nachystejte běžky. Kvalitní cyklostezky a značené turistické trasy vás po plochých horských hřebetech, přes nivy a slaniště povedou panenskou přírodou. Za odměnu můžete zahlédnout vydry, bobry a třeba i divoce rostoucí orchideje.


Připravte kolo, obujte pevné boty, nachystejte běžky. Kvalitní cyklostezky a značené turistické trasy vás po plochých horských hřebetech, přes nivy a slaniště povedou panenskou přírodou. Za odměnu můžete zahlédnout vydry, bobry a třeba i divoce rostoucí orchideje.

 Na Naučné stezce Lesná se nachází řada zajímavostí, jako například rašeliniště Podkovák či lesní mariánská kaple. Na této naučné stezce…
Jižně od Tachova, v místech, kam zabloudí jen málokdo, leží pozůstatky zaniklého Pořejova. Jediné, co z něho viditelněji zbývá, je…
 Hojně navštěvovaným místem Českého lesa je jeho největší dominanta – vrch Čerchov s rozhlednou. Nejkratší cestou je přístupný od severu,…
ARCHEOPARK PRÁŠILY NA ŠUMAVĚ Chcete vidět, jak žili Keltové, jaká měli obydlí a jaký byl jejich tradiční způsob života? To…
Kdo by neslyšel o Rozvadově, nejznámějším hraničním přechodu mezi Českem a Německem. Odpradávna tudy vede mezinárodní cesta, a tak se…
Příhraniční území Českého lesa se po roce 1948 ocitlo v uzavřené vojenské zóně za tzv. železnou oponou.
Nenajdete v Čechách mnoho oblastí, které si uchovaly svou tradiční atmosféru tak přesvědčivě jako Chodsko.
Jakýsi svorník mezi Šumavou a Českým lesem tvoří Korábská vrchovina. Vedle proslulých pohoří sice zůstává prakticky neznámým geomorfologickým útvarem, ale…
Tajemnou a významnou přírodní památku Svatý Bernard najdeme na hřbetu vybíhajícím severně od vrcholu Lišáku nad silnicí mezi Nýrskem a…
Malá, ale velmi malebná naučná stezka Podkovák se nachází nedaleko vsi obce Lesná na Tachovsku na území Českého lesa. Nejsnáze…
Vybraná výletní trasa prochází nejzazším výběžkem chráněné krajinné oblasti Český les a přilehlou oblastí Severního Hornofalckého lesa.