• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Lesní rešeliniště Podkovák

Malá, ale velmi malebná naučná stezka Podkovák se nachází nedaleko vsi obce Lesná na Tachovsku na území Českého lesa. Nejsnáze se k ní dostaneme po jiné okružní naučené stezce po okolí Lesné.

Stezka vede několik desítek metrů po haťovém chodníku do nitra stejnojmenné přírodní rezervace. Ta byla zřízena v roce 1975 k ochraně rašeliniště vrchovištního typu se zachovalými přirozenými společenstvy rostlin a živočichů. Je vynikající ukázkou blatkového boru s charakteristickou rašeliništní květenou v podrostu. Rezervace má rozlohu 5,63 ha a nachází se v plochém sedle v nadmořské výšce 705 – 710 metrů nad mořem. Vyvrcholením stezky je zastřešená plošina s výhledem na několik drobných a rašelinných jezírek obklopených typickou vegetací. Stezka je doplněna několika informačními tabulemi, které seznamují s místní florou a faunou a zároveň návštěvníka poučí, co to vlastně rašeliniště je. 

Luděk Krčmář