• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Odlezelské jezero vzniklo za dramatických okolností

 I na severním Plzeňsku lze najít velké množství zajímavých přírodních zákoutí a památek. Mezi nejznámější a bezesporu i nejoriginálnější patří i Odlezelské jezero. Jeho vodní hladinu můžeme nalézt mezi Žihlí a Mladoticemi při železniční trati.

Autem či pěšky se k němu dostaneme z nedalekých Odlezel. Jezero leží v údolí Mladotického potoka. Jeho ojedinělost spočívá v tom, jak vlastně toto jezero vzniklo. Kromě horských ledovcových jezer u nás vlastně máme jen jezera vzniklá jako mrtvá říční ramena či tzv. odškrcené meandry. Odlezelské jezero však vzniklo v době nedávné, a to díky přírodní katastrofě. Jedná se totiž o typ jezera hrazeného sesuvem. Po vydatných přívalových deštích došlo ve dnech 25. až 28. května roku 1872 k sesuvu západního svahu Potvorovského kopce. Pomohlo tomu i to, že kopec byl porušen několika lomy a zářezem původní trasy železnice. Obrovské masy hornin vytvořily na Mladotickém potoce přehradní hráz, za níž se do několika měsíců nahromadila voda a jezero bylo na světě. V současné době je až 8 m hluboké a vodní plocha zaujímá 5,83 ha.

Ojedinělost a přírodovědecká hodnota tohoto typu jezera spočívá v tom, že jeho vznik je teprve nedávný a to navíc v geologicky stabilním Českém masívu. Obdobná jezera můžeme nalézt spíše v méně stabilizovaných horských masívech, jako jsou například Alpy, Himaláje či Karpaty. Tento význam zapříčinil i zákonnou ochranu jezera. Již od roku 1975 je jezero chráněno, a nyní je dokonce prohlášeno i za národní přírodní památku v celkové rozloze 68,3 ha.

A ještě jeden dopad měl vznik jezera. Právě budovaná železniční trať byla při sesuvu půdy zničena a musela být přeložena na druhou stranu údolí nad vodní hladinu nově vzniklého jezera. Dodnes po ní jezdíme směrem z Plzně na Žatec.

Luděk Krčmář