• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Pohřebiště barabů v Železné Rudě

 Až do roku 2007 byl nejdelším železničním tunelem v České republice ten na Špičáku. Byl vyhlouben na trati Plzeň – Železná Ruda v letech 1874 – 1877.

Pracovaly na něm stovky zahraničních dělníků, kterým se říkalo barabové. Pocházely z Dalmácie, Chorvatska, Srbska, Korutan, Štýrska, ale nejvíce z Itálie. Pro nemocné a zraněné byl dokonce na Špičáku zřízen špitál. Na náročné stavbě jich i mnoho zahynulo. Někteří z nich byly bezvěrci a právě pro ně byl zřízen v blízkosti dnešní železniční tratě malý hřbitov. Bylo na něm asi dvacet hrobů a původně se mu říkalo Italský hřbitov. Jména zemřelých nejsou známa. Z místní iniciativy bylo místo hřbitova v roce 2002 obnoveno a upraveno na pietní prostor s kamennou mohylkou a křížem.

Luděk Krčmář