• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Do krvavého konfliktu byly díky církevním rozbrojům vtaženy země celé Evropy. Válka neblaze zasáhla i Plzeň, kterou obléhala a následně úspěšně dobyla vojska pod velením generála Mansfelda.


Do krvavého konfliktu byly díky církevním rozbrojům vtaženy země celé Evropy. Válka neblaze zasáhla i Plzeň, kterou obléhala a následně úspěšně dobyla vojska pod velením generála Mansfelda.