Hrad Rabí

Hrad Rabí vznikl kolem roku 1350 jako strážní tvrz, tyčící se nad řekou Otavou. V současné době hrad nabízí nejen komentované prohlídky, ale i rozmanité kulturní akce a je oblíbeným turistickým místem pro všechny věkové kategorie.

V průběhu 14. a 15. století byl postupně přestavován a rozšiřován do podoby rozlehlého hradního komplexu, který se stal reprezentativním sídlem pánů z Rýzmberka. A svou rezidenční funkci si Rabí udrželo do konce 17. století. Zkáza hradu nastala v první polovině 18. století, kdy jej požár připravil o střechy a dřevěné části. Navíc se opuštěný hradní areál stal zdrojem stavebního materiálu pro obyvatele podhradí i širokého okolí.

Státním hradem je Rabí od padesátých let 20. století a v roce 1978 byl zařazen i na seznam národních kulturních památek. Od roku 2013 je v péči Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.