Příroda

Není náhodou, že u založení Klubu českých turistů na konci 19. století stál i Vilém Kurz, předseda Národní jednoty Pošumavské. Díky němu a jeho zapáleným následovníkům vám dnes může Plzeňský region nabídnout desítky nádherných turistických tras. A to nejen po Šumavě.

Kam vyrazit?