Výlet podél Vydry

Národním parku Šumava bylo vybudováno již několik tras, které mají dodávat odvahu k návštěvě oblasti také vozíčkářům. Svým příznivým charakterem je tato cesta atraktivní i pro rodiny s dětskými kočárky.

Vybraná cesta mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou umožňuje snadný přístup do jedné z nejoblíbenějších šumavských lokalit. Hlavní atrakcí je zde kamenitá řeka Vydra, kterou můžete v celém úseku obdivovat díky její nespoutané kráse a temperamentu.

Tichá voda břehy mele

Výchozím bodem je Antýgl, rozlehlý královácký dvorec, který se nachází v ohbí Vydry při silnici ze Srní na Modravu. Je možné parkovat v přilehlém areálu autokempu, kde mají vozíčkáři vyhrazené stání a k dispozici mobilní toaletu. Odtud vede trasa asi 150 metrů po silnici k mostu a dál pokračuje po zpevněné pískové cestě podél řeky Vydry, která je součástí naučné stezky Povydří. Platí zde zákaz jízdy cyklistů. Přestože cestu mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou absolvujete v opačném směru, nebrání to v důkladném poznání řeky a jejího okolí. Budete si také moci vychutnat nádherné výhledy na balvanité koryto horské řeky. Zpočátku poměrně klidný říční tok se totiž postupně mění v divoký hučící kaňon, kde si voda hledá cestu mezi velkými žulovými balvany, a tak vznikají peřeje a četné malé vodopády. Stezka v celém úseku stále klesá, a tak odpadají starosti s poháněním vozíků.

Výlet za hvězdou z Večerníčku

Zhruba po 4 km se dostanete k Turnerově chatě, která přímo vybízí k zastavení a občerstvení. Ovšem pouze s asistencí, protože přístup do objektu není přizpůsoben pro vozíčkáře. Chata je unikátní tím, že se nachází v první zóně národního parku. Jedná se tak o jedinou chatu, která je zpřístupněna veřejnosti. Původní objekt zde vznikl v letech 1864–1867 pro usnadnění svozu těženého dřeva, během dalších desetiletí získal současnou podobu a změnil funkci na čistě rekreační. Ve zdejší nabídce je kromě restaurace také možnost ubytování. Zejména děti si tu rády pohladí vydru Míšu, která hrála v populárním Večerníčku o Vydrýskovi. Z Turnerovy chaty cesta znovu mírně klesá a po třech kilometrech končí v Čeňkově Pile, osadě na soutoku Vydry a Křemelné, jímž začíná svůj tok Otava.

Trasa: Antýgl – Turnerova chata – Čeňkova Pila

Start: Antýgl

Cíl: Čeňkova Pila

Délka: 7 km

Charakter trasy: bezproblémová a stále zvolna klesající cesta pro vozíčkáře i rodiny s dětským kočárkem. Tato trasa předpokládá přesunutí doprovodného vozidla z Antýglu na Čeňkovu Pilu, zpáteční cesta s invalidním vozíkem proti proudu Vydry by byla náročná.