Hamr v Dobřívě

Horní hamr – největší a nejvýznamnější památka svého druhu v České republice hostí velmi zajímavou a hojně navštěvovanou expozici. Zajímá vás, jak se zpracovávalo železo a jak se Horní Hamr dostal na první příčku produkce železa v českých zemích? Tak se přijeďte podívat.

V Dobřívě má zpracování železo bohatou historii – vyrábělo a zpracovávalo se zde od počátku 16. století do poloviny 20. století. Podbrdsko bylo dokonce do poloviny 19. stol. nejvýznamnějším producentem železa v českých zemích.

Dnešní zděná budova z počátku 19. století stojí na místě starých dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století, z roku 1901 a zčásti z pozdější doby. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. století na výrobu těžkého kovaného nářadí. Do roku 1949 v něm pracovalo až 28 dělníků.

Rozložitá budova hamru s nástřešním světlíkem je zapuštěna na jedné straně do terénu, na druhé straně pod vantroky lednice se 4 vodními koly. Dvě z nich pohánějí těžké nadhazovací buchary, další otáčí podstropní transmisí s řemenovým převodem na lehký chvostový buchar a dvoje strojní nůžky. V hamru může návštěvník spatřit i další pracovní náčiní a pomůcky. Hamr napojen na historický průtočný systém s rozvodem vodní energie z Černého potoka k jednotlivým hutním objektům.