Hornické muzeum v Plané

Chcete se dozvědět více o historii rudného hornictví? Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti, kde si můžete prohlédnout expozici na toto zajímavé téma.

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. století v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí. O rozkvětu a důležitosti města svědčí i to, že tehdejší majitelé panství a Šlikové měli v Plané svoji mincovnu. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti, kde si můžete prohlédnout velké množství exponátů, které díky temné atmosféře v podzemí působí velmi autenticky.

Muzeum najdeme v těsné blízkosti historického jádra města pod návrším se zdejším kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Při vstupu do něj vede turistická značka, která vede od náměstí směrem k železničnímu nádraží. Umístnění muzea je pro návštěvníka velmi atraktivní. Nachází se totiž ve štole nazvané provozovatelem muzea – Hornicko – historickým spolkem - „Štola Ondřej Šlik“. Je to na počest významného člena tohoto rodu, který patřil mezi popravené české pány r. 1621 na Staroměstském náměstí.  Rod Šliků vlastnil Planou totiž v roce 1517 až 1665, tedy v době, kdy v okolí Plané významně vzkvétala těžba mnoha kovů, jako například stříbra, mědi, olova, ale i kobaltu a niklu. Díky rozšíření horních svobod v roce 1627 mohl rod Šliků razit v Plané i mince ze zdejšího stříbra.

Štola, ve které se muzeum nachází, je dlouhá necelých 200 metrů. Přibližně hodinová prohlídka nám představí jak exponáty z dávné historie důlní činnosti, tak i současnou, nebo nedávno vyřazenou důlní techniku. Provede nás taktéž historií těžby v okolí až do nedávné minulosti, kdy byl v okolí Plané těžen i uran, a to v ložiskách Zadní Chodov, Vítkov II. a Dyleň. Těžba zde ustala až na počátku devadesátých let 20. století. Veskrze právě bývalí pracovníci z těchto dolů jsou zároveň průvodci po expozici, jejichž profesionální výklad je velice působivý, vyčerpávající a poučný.