Vodní elektrárna Vydra

Pod Černým jezerem vyrostla v polovině 20. století unikátní vodní elektrárna. O historii, současnosti tohoto objektu a využívání šumavských vodních zdrojů se dozvíte ve stálé expozici Šumavská energie.

Po omezení těžby dřeva totiž význam nedalekého Vchynicko-tetovského plavebního kanálu klesal, proto se hledalo jeho jiné využití. V roce 1937 se začalo se stavbou nové vodní elektrárny Vydra, jež byla po dvou letech uvedena do provozu. Autorem řešení byl Ing. Karel Kosek, který již ve dvacátých letech připravil technické řešení přečerpávací elektrárny pod Černým jezerem.

Celý areál vlastně začíná na plavebním kanálu u Mechova (Mosau), kde je zachován jímací objekt. Odtud se vede voda podzemním převaděčem (část tlakového potrubí, větší část zděný kanál) o celkové délce 3,2 kilometrů do akumulační nádrže u osady Sedlo. Nádrž byla vybudována proto, aby se zde voda mohla v dobách menšího zatížení energetické sítě zadržovat a v dobách špiček pak použít pro výrobu elektrické energie. Z nádrže se voda vede potrubím do nedaleké železobetonové věže zvané "Vodní zámek".

V případě poruchy turbíny je zde možné dálkově z elektrárny přítok vody uzavřít. Dále vede voda podzemním potrubím do elektrárny na břehu Vydry. Celkový spád je 240 metrů, výkon elektrárny 6,4 MW. Toto a mnohem více se dozvíte ve stálé expozici, která je přístupna celoročně široké veřejnosti.