Viklany u Žihle

Viklany a obří balvany u Žihle na severním Plzeňsku lákají pozornost lidí od nepaměti. Někoho fascinuje jejich velikost a tvar a jiní tvrdí, že z nich vyzařuje jakási zvláštní blahodárná energie.

Balvany jsou rozesety v malebné zalesněné krajině v přírodním parku Horní Střela. Rozměrných žulových balvanů je tu na malém území několik desítek. Největší pozornost poutají ti největší, Bába a Dědek. Vznikly zvětráváním hornin a geologové datují jejich původ do období druhohor až třetihor.

Místní legendy ale vyprávějí zajímavější příběh původu kamenů. Kameny vlastnoručně přinesli obři. Přes 3 metry vysoká stvoření podobající se lidem dorazila až z bájné Atlantidy a sestavila tyto balvany do obrazců, kterými má proudit pozitivní energie a prováděla zde magické rituály.