Zázrak na úpatí Hradišťského vrchu

Nad Konstantinovými Lázněmi se nachází mohutný Hradištský vrch s pravěkým hradištěm, který si můžeme prohlédnout v rámci stejnojmenné naučné stezky.

Trochu stranou této stezky na severovýchodním úbočí vrchu je ale možné navštívit další zdejší zajímavost – malebně položené poutní místo se sochou Panenky Marie. Vydáme-li se z Konstantinových Lázní směrem na Poloučany, odbočíme těsně před okrajem města vpravo pod vrch. Zde se na rozcestí dáme do leva a posléze nás lesní pěšina se schůdky dovede až k místu.

Jako správné poutní místo má i zdejší lokalita svou legendu o vzniku, zaznamenanou v polovině 17. století. Na stráň v lese v té době chodívala žena hajného se svými dětmi sbírat lesní plody. Tam se jí jedna dcerka ztratila a ani do večera se nevrátila domů. Pátrali po ní rodiče i sousedé. Až po dlouhém hledání byla nalezena sedící v dolíku pod skalami. Na otázku, zda se v noci nebála, odpověděla, že se u ní objevila krásná zářící paní s chlapečkem, který si s ní hrál. Všichni usoudili, že to byla jistě Panna Maria.

Z vděčnosti nechali rodiče na místě nalezení postavit sochu světice. Lidé z nejširšího okolí pak začali chodit na toto místo a u sochy prosili o pomoc v nesnázích. Podle kronikářských zápisů byla malá lurdská jeskyně se sochou opravdu zřízena T. Putzerem z gutštejnské hájovny. Malebné místo pod příkrými skalami je dnes pěkně upraveno a navštěvováno poutníky, turisty či lázeňskými hosty.