Bezhlavý františkán v Plzni

Františkánský klášter v Plzni byl spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie založen kolem r. 1300 a je to místo, kde se často vyskytovaly různé přízraky.

Vysvobozen byl už duch františkánského kněze, ale i tak tu můžeme potkat ještě další dva duchy – jeptišku, kterou zavřel zištný bratr násilím do kláštera, aby se zmocnil jejího majetku, a bezhlavého františkána, kterému při obléhání Plzně ustřelila hlavu dělová koule.