Umrlci v Kašperských Horách

Kostel sv. Mikuláše z počátku 14. stol. a kaple sv. Anny stojí v hřbitovním areálu poblíž města.

Ke kostelu se váže pověst o ženě, která v noci zabloudila do kostela a tam se stala svědkem mše dávno zemřelých lidí. Všichni pozorovali stařenku nepřátelským pohledem. Z davu se k ní přiklonila její zemřelá kmotřenka a pošeptala jí, že musí z kostela odejít pozadu a u brány odhodit plášť. Žena poslechla a tím se zachránila. Ráno prý lidé nalezli na každém hrobu cár tohoto pláště.