Výlet na Čerchov

Nenajdete v Čechách mnoho oblastí, které si zachovaly svou tradiční atmosféru tak přesvědčivě jako Chodsko. Udělejte si výlet na Čerchov a nechte se okouzlit zdejší krajinou, tradicí a výborným jídlem.

Zdejší kopcovitou krajinu pokrývají lesy, pole a pastviny, doplňované malebnými vískami. Lidé zde mluví výrazným dialektem, který však není nesrozumitelný. Především v neděli, ale i jindy zde potkáte ženy v krojích, v restauracích vám uvaří místní jídlo. Nejslavnějším zdejším rodákem je spisovatel Jindřich Šimon Baar, který esenci života na Chodsku věrně zachytil ve svém díle. A kdo by neznal příběh o statečném bojovníkovi za chodská privilegia Kozinovi a proradném Lomikarovi?

Výlet začíná v Klenčí pod Čerchovem, které určitě stojí za důkladnější prohlídku. Povede vás stezka se zeleným značením, pojmenovaná po J. Š. Baarovi. Po necelých 3 kilometrech vystoupáte na místo zvané Výhledy. U silnice spojující Domažlice s hraničním přechodem Lísková tu stojí impozantní Baarův pomník. Vytvořil ho roku 1933 proslulý sochař Ladislav Šaloun a v duchu označení místa se od něj nabízejí nádherné výhledy na chodský kraj. Modrá značka vás přivede do Capartic a dál budete pokračovat po červeně značené lesní cestě znovu asi 4 kilometry na rozcestí Horizontálka pod Čerchovem. Vrcholový výstup po modré značce vyžaduje značné úsilí, v posledním úseku budete muset zdolat převýšení přes 200 metrů. Odměnou vám bude nejvyšší vrchol Českého lesa, který dosahuje nadmořské výšky 1 041 m. Na Čerchově stojí od roku 1905 kamenná rozhledna, vysoká 19 metrů, která však byla dlouhá desetiletí nepřístupná kvůli armádnímu záboru hory.

V sedmdesátých letech zde vyrostla ještě 30 metrů vysoká radarová věž, která spolu s dalšími vojenskými objekty dotváří pozoruhodnou siluetu vrcholu. Ten obklopují hluboké lesní porosty přírodní rezervace Čerchovské hvozdy, kudy se budete vracet spolu s modrou značkou. Přivede vás do obce Pec, obklopena lesy, na kterých byla dříve závislá obživa místních lidí. Proto zde uvidíte originální dřevorubeckou kapli sv. Prokopa z počátku 20. století nebo můžete navštívit Dřevorubecké muzeum, mapující historii vsi. Potom už vás určitě nezaskočí ani Dřevorubecké slavnosti, pořádané vždy na začátku července. Lesem po zelené značce přijdete ke státní silnici a zároveň k obci Babylon s rekreačním areálem. V letovisku je velký rybník s plážemi a nabízejí se tu různé druhy ubytování od hotelů až po kemp.

Žlutá turistická značka vás zavede do Trhanova. Nachází se zde zámek, původně barokní letní sídlo, které nechal v letech 1676–1677 postavit Wolf Maxmilián Lammingen, řečený Lomikar. V současnosti má empírovou podobu a připomíná boje Chodů s místní vrchností na konci 17. století, stejně jako sousední lipová alej, zvaná Lomikarova. V zámku, který je účelově využitý, se narodil Josef Thomayer, známý pražský lékař a literát. Ten nechal ve městě v roce 1908 postavit novorenesanční budovu chudobince, jejíž návrh vypracoval Antonín Wiehl. Z Trhanova se můžete vrátit do Klenčí vlakem.

Trasa: Klenčí pod Čerchovem – Čerchov – Pec – Babylon – Trhanov

Start: Klenčí pod Čerchovem

Cíl: Chodov

Délka: 17 km

Charakter trasy: středně náročná trasa s těžkým vrcholovým výstupem