U tří znaků

Plánujete krátký nenáročný výlet? Hojně navštěvovaným místem Českého lesa je jeho největší dominanta – vrch Čerchov s rozhlednou. Pokud byste se rozhodli trochu si výlet prodloužit, určitě stojí za vaší pozornost také zajímavé místo U tří znaků.

Většina turistů se rozhodne pro nejkratší cestou od severu, avšak i od jihu či východu vede na Čerchov několik značených tras, na kterých můžeme spatřit mnoho zajímavostí. Jedním z nich je místo zvané U tří znaků (917 m), které může být klidně i samostatným cílem půldenního výletu.

Procházka s průvodcem do minulosti

Východiskem nám může být turistický rozcestník v Dolní Folmavě, odkud se nejprve po žluté a posléze po zelené turistické značce dostaneme nejprve na území bývalé vsi Bystřice, kde dnes máme možnost spatřit už jen památník 1. světové války, ruiny sklárny a mlýna a pustnoucí objekty po rotě Pohraniční stráže. Odtud už nás čeká výrazné stoupání až ke Třem znakům, které jsou položeny ve vysoké poloze přímo na česko-bavorské hranici. Místo je i turistickým hraničním přechodem, který můžeme využít k návštěvě výrazné skalky Kreuzfelsen (938 m), ke které nás od Tří znaků dovede turistické značení po hřebeni, přibližně půl kilometru jižním směrem. Skalce s omezeným výhledem vévodí mohutný kříž s Kristem.

Unikátní místo spojující tři historické území

Vraťme se ale blíže ke Třem znakům, které leží jen několik metrů za hranicí na bavorské straně. Pozornost přitahuje hlavně skalka, do které byly v roce 1766 při vyměřování hranice vytesány znaky tří historických území, jejichž hranice se zde setkávaly. Jedná se o bavorský kosočtverec (CB = Churfűrstentum Bayern) tedy Kurfiřství bavorské, českého lva (KB = Krőne Bőhmen), čili Koruna česká a falckého lva (HP = Herzogtum Pfalz), tedy Vévodství falcké. Tato topografická památka upomíná na hraniční smlouvu mezi císařovnou Marií Terezií a bavorským kurfiřtem Maxmiliánem Josefem III. z 3. března 1764. Nový průběh hranice byl vyměřen a osazen znakovými mezníky v letech 1764 – 1766. Místu vévodí i pěkně položený litinový kříž na skalce nad znaky a poutník si zde může odpočinout i pod dřevěným přístřeškem, který zde byl vybudován na počátku 90. let minulého století jako jeden z příkladů rozvíjející se příhraniční spolupráce mezi Čechy a Němci.

Od Tří znaků se můžeme buď vrátit stejnou cestou zpět, nebo pokračovat dále po hřebeni až na vrchol Čerchova. Záleží jen na nás, kolik času a chuti jste se rozhodli tomuto kousku českého pohraničí věnovat.