Korábská vrchovina

Jakýsi předěl mezi Šumavou a Českým lesem tvoří Korábská vrchovina. Vedle proslulých pohoří sice zůstává téměř neznámým geomorfologickým útvarem, ale pro nadšené turisty, kteří vyhledávají méně známé trasy s kapkou historie, se jedná o ideální výlet nejen na sobotní den.

Její krásná příroda se snoubí s historií – na několika vrcholcích jsou k vidění zříceniny kdysi honosných hradů. Na významném vrcholu nabízí tentokrát moderní rozhledna možnost poznat zdejší kraj z jiné perspektivy.

Výlet začíná v Kdyni na náměstí, kde si můžete prohlédnout zdejší nejvýznamnější pamětihodnosti. Povede vás značení cyklotrasy č. 3, zpočátku po šotolinové cestě. Prvním průjezdním místem je Starý Dvůr, kde roste památný dub. Po cyklotrase č. 2193 se podél rybníka dostanete do Nového Dvora. Obě vsi jsou součástí obce Kout na Šumavě, kam si můžete udělat malou odbočku z plánovaného výletu. Nejstarší stavbou je zde tvrz z 16. století, která byla později přestavěná na jednoduchý barokní zámeček. Poblíž stojí kostel sv. Jiří z počátku 18. století. Severně od obce se nachází pozoruhodný gloriet Klobouk s dřevěnou kupolí na čtyřech kamenných pilířích. Velkým lákadlem je určitě ochutnávka piva z koutského pivovaru. Po návratu do správného směru následuje asi osmikilometrový silniční úsek do Kanic. Kromě jednopatrového barokního zámku jsou zde k vidění stavení lidové architektury a kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1765. Vedlejší silnice vás provede přes Všepadly a dál pokračujte po cyklotrase č. 2192 do Černíkova.

Plavky by v batůžku neměly chybět

Asi o kilometr dál se rozkládá koupaliště Úžlebec s možností občerstvení. Po silnici pojedete do Úsilova a za pilou a zemědělskými budovami se dáte po panelové cestě. Nad vsí Nevděk se napojíte vpravo na lesní cestu, po které vede cyklotrasa č. 2193 a chvíli také modrá turistická značka. Od rozcestí U Sloupku míří vlevo zásobovací silnička na vrchol Koráb, který je s nadmořskou výškou 772 m nejvyšším bodem na trase. Lákadlem je zdejší rozhledna s ocelovou konstrukcí, která vznikla v letech 1990–1992 podle projektu architekta Jaroslava Egerta. Slouží také jako vysílač a nad schodišťovým tubusem je umístěna ve výšce 30 metrů trojboká vyhlídková gondola. Z ní lze spatřit město Kdyni a její blízké okolí. Na obzoru se táhne modravé pásmo Šumavy a Českého lesa.

Od hradu, ke zřícenině až k přírodní rezervaci

Poté se dáte po silnici, po níž vede cyklotrasa č. 2193. Dojedete na rozcestí Vejpřahy, odkud si po červené turistické značce vpravo můžete zajet po lesní pěšině na zříceninu hradu Nový Herštejn s mohutnou obytnou věží. Vznikl koncem 13. století, ale po různých peripetiích zpustl již v první polovině 16. století. Kromě donjonu se zachovaly jen trosky hradeb. Již roku 1933 bylo návrší se zříceninami, které pokrývá bukový les, vyhlášeno za státní přírodní rezervaci. Lesní cestou pojedete po cyklotrase č. 2193 do Podzámčí. Zajížďka po zelené turistické značce vás dovede na zalesněný vrch se zříceninou hradu Rýzmberk. Byl založen roku 1279 na pokyn Přemysla Otakara II., aby střežil zemskou stezku přes Všerubský průsmyk. Jeho pozůstatky byly stavebně upraveny v polovině 19. století, kdy zcela zanikla původní velká věž a byla postavena nová čtyřhranná rozhledna a dřevěná výletní restaurace. V amfiteátru pod hradem se konají různé kulturní akce. Z Podzámčí vás cyklotrasa č. 3 dovede zpět do Kdyně.