Výlet na sever Českého lesa

Hledáte krajinu stvořenou pro výletování na kole i pěšky? Tato trasa prochází nejzazším výběžkem chráněné krajinné oblasti Český les a skrze přilehlou oblast Severního Hornofalckého lesa. Vydejte se za tím nejkrásnějším, co může Český les nabídnout.

Začátek výletu v délce asi 2 km vede z Chodové Plané pohodlně po cyklostezce, vybudované vedle hlavní silnice. Starobylé městečko určitě stojí za zastavení, k jeho prohlídce lákají četné stavební památky, jako je například Hornické muzeum nebo stoletá rozhledna Bohušův vrch. Dále se vydáme po cyklotrase č. 2138, která směřuje do Tachova a v Nahém Újezdci odbočíme doprava na trasu č. 2169. Střídavě po zpevněných cestách a okresních silnicích se přes Březí a Ctiboř dostanete do Halže, rozlehlé obci na mírném návrší. Po dalších zhruba 4 kilometrech se objeví osada Branka s rekreační nabídkou. Na řece Mži se zde nachází Olšový rybník s možností koupání, k dispozici je i penzion a restaurace.

Cestou k hraničnímu přechodu

Okolím obce vede cykloturistická naučná stezka Branka dlouhá 15 kilometrů, jejíž úvodní část vás zalesněným terénem přivede k hraničnímu přechodu Pavlův Studenec. Do stejného místa však lze pokračovat z cyklotrasy č. 2169 po silnici, která vede do bavorského Bärnau. Hornofalcké městečko proslulo výrobou perleťových knoflíků, s jejíž historií se můžete seznámit v místním tematicky zaměřeném muzeu. Různými akcemi se také připomíná sepětí města s odkazem Jana Husa, kterému se zde dostalo přátelského přijetí při jeho cestě na kostnický koncil.

Seznamte se se slovanským životem

Velkou atrakcí je historický park, budovaný ve spolupráci s městem Tachov. Podle archeologických nálezů se zde pomocí originálních materiálů a technik rekonstruuje středověké osídlení z doby od 8. do 13. století. Návštěvník zde v unikátním prostředí prochází raným slovanským sídlištěm, spatří pozdější hrad na pahorku s kostelem a vesnici vrcholného středověku, která představuje pokrok stavebního umění. Výlet může dál pokračovat do okresního města – po značené cyklotrase přijedete do Liebensteinu, odkud už vás povede cyklostezka zbudovaná na drážní cestě bývalé lokální železnice (Bärnau – Wiesau). Cíl našeho putování – Tirschenreuth – je centrem rybniční oblasti, a proto se zde nachází muzeum, které mapuje více než tisíciletou historii rybníkářství a rybářství v tomto kraji.

Trasa: Chodová Planá – Planá – Halže – Bärnau – Tirschenreuth

Start: Chodová Planá

Cíl: Tirschenreuth

Charakter trasy: středně dlouhá trasa převážně po silnicích, s významnějším stoupáním jen do hraničního sedla pod Studeneckým vrchem