Vodní elektrárna Čeňkova pila

Národní technická památka uprostřed Šumavské přírody? To je návštěvníky oblíbená vodní elektrárna Čeňkova pila, jejíž zachovalý interiér je přístupný v rámci prohlídky s průvodcem. Určitě se v ní zastavte, až pojedete okolo.

Původně na soutoku řek Křemelné a Vydry postavil pražský obchodník s dřívím Čeněk Bubeníček pilu na řezání dřeva na vodní pohon. Zpracovávala především dřevo, které sem bylo dopravováno Vchynicko-tetovským plavebním kanálem vybudovaným v letech 1799-1801. V roce 1908 byla pila modernizována a byla zde instalována tři vodní kola. Dvě poháněla dva druhy katrů pro různé druhy dřeva a třetí sloužilo pro pohon dřevoobráběcích strojů.

V roce 1912 bylo uděleno povolení přestavby pily na vodní elektrárnu, která dokázala napájet celé město Kašperské Hory. Strojní část byla vybavena Francisovou horizontální turbínou umístěnou ve zděné kašně postavené vedle strojovny. Kašna má jehlancovitou stříšku s charakteristickou věžičkou. Původní náhon, z části vyzděný kamennými kvádry, v délce 105 metrů byl doplněn působivými dřevěnými vantrokami dlouhými 136 metrů a podepřenými masivními pilíři. Na jejich opravu bylo použito jedlové dřevo. Vyrobená elektrická energie se dnes předává sousední elektrárně Vydra, odkud je také celý tento objekt obsluhován.