Zaniklé vsi

Jakmile skončila 2. světová válka zaniklo v českém pohraničí na Domažlicku více než 50 vysídlených německých obcí a osad. Lokality, které se nacházely v blízkosti státní hranice, byly po vyhlášení tzv. zakázaného pásma a spuštění železné opony plánovitě zbořeny.

Společně s vesnickými chalupami a dvory zanikly také školy, zámky i kostely. Teprve v 90. letech 20. století se zakázané pásmo opět otevřelo všem, kteří se zajímají o jeho pohnutou historii i současnou tvář. K návštěvě zaniklých osad jsou ideální podmínky na jaře, případně na podzim, kdy vegetace nezakrývá nezřetelné pozůstatky. Putování po zaniklých místech je v terénu označeno tabulemi s česko-německými názvy, někde nejsou patrné již žádné známky dřívějšího osídlení. Většina zaniklých vsí leží na místních komunikacích nebo značených turistických trasách.

V bývalé obci Lučina/Grafenried u Nemanic jsou v posledních letech postupně odkrývány jednotlivé zničené objekty, jedná se o velmi zajímavou sondu do historie – odkryty jsou  například pozůstatky kostela, fary, hospody, pivovaru, sklárny a dalších objektů, přístupný je také původní hřbitov. Každoročně se tu koná česko-německá mše v místě původního znovu vysvěceného kostela sv. Jiří.

Jiným způsobem však zanikla obec Trubce na Holýšovsku, po roce 1960 se stala součástí vojenského výcvikového prostoru.

Zaniklá obec Lísková

Zaniklá vesnice na území Českého lesa, je známá spíše jako hraniční přechod. Lokalita se nachází 20 kilometrů od okresního města Domažlice a necelých 6 kilometrů od německé obce Waldmünchen (okresní město Cham). Obec byla roku 1708 připojena z Horní Falce ke Království českému. Ke kontrole duchovní činnosti obce a hospodaření došlo ale až v roce 1722. Podle lexikonu obcí České republiky byla vesnice uvedena mezi lety 1869-1930 jako Haselbach v okresu Domažlice. Mezi lety 1950 až 1989 nebyla osada uváděna vůbec. V roce 1989 dochází na místě bývalé celnice ke slavnostnímu otevření hranic s Bavorskem, následně k výstavbě hraničního přechodu. Od 1. ledna 2000 je Lísková částí obce Nemanice.

Zajímavý způsob, jak poznat historii Lískové, je například formou questingu (hledačky), pracovní list lze stáhnout na internetu.